Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Avatud on uus innovatiivsete ideede taotlusvoor õpetajakoolituse esmaõppe arendamiseks 22. detsember 2010

eduko  

Eduko toetab 700 000 krooniga innovatiivseid ideid õpetajakoolituse esmaõppe arendamiseks! 

 

Eduko innovatiivsete ideede konkursil toetatakse ideid, mis loovad uue kvaliteedi õpetajakoolituse esmaõppe õppekavas (sh õppemetoodika, õpetajapraktika).

 

Konkursi fond on 700 000 krooni (44 800 EUR). Taotluste esitamise tähtaeg on 17.01.2011. 

 

Hindamiskriteeriumid:

· Idee laiem mõju, millist muutust see õpetajakoolituses loob

· Idee uudsus, kuivõrd erineb see praegusest tavapärasest praktikast

· Idee jätkusuutlikkus, milline on idee pikaajaline mõju ja rakendatavus pikemaajaliselt kõrgkoolis ja teistes kontekstides

 

Taotluse esitamine:

· Taotlus tuleb esitada kuni kahel leheküljel (A4, kirja suurus 12, reavahe 1,5. Mahukamaid taotlusi vastu ei võeta). Taotluse näidise leiate siit

· Taotlus tuleb saata allkirjastatult hiljemalt väljakuulutatud tähtajaks Eduko büroole (Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: „Innovatiivsed ideed“) ja e-posti aadressil tiina.anspal@archimedes.ee

· Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid 

 

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

· Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.

· Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

· Konkursil ei rahastata õpetajate täienduskoolituskursusi, v.a kui need on seotud esmaõppega.

· Konkursil ei rahuldata taotlusi, mis sisaldavad asjade ostmist (nt mööbel, elektroonika jmt, v.a erialane kirjandus).

· Konkursil ei toetata konverentsitaotlusi, välislähetuste taotlusi, trükiste väljaandmist jmt.

 

Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta. 

Kommentaarid: 1

Tere, kahjuks ei saa oma arvutis lahti WinZip faili. Kas oleks võimalik taotluse naidet saada word'i failina.
Katrin Nielsen  |  30. detsember 2010

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ