Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Avatud on uuringutoetuste taotlemine 2010. a 15. märts 2010

eduko  

Uuringutoetuste taotlemine 2010 

Uuringutoetuste taotlemise põhimõtted ja teemad leiate failist Eduko prioriteedid 2010.doc 

Uuringute ja analüüside eelarve kokku on kuni 8 miljonit Eesti krooni ning uuringute algusajaks 2010. a sügissemester.

 

Taotlemine toimub kahes voorus.

 

1. voorus esitatakse programmist, taotlemise põhimõtetest ja teemadest ning uuringutoetuste taotlemise juhendist lähtuvalt uuringu/analüüsi ideekavand (1 lk A4), mis sisaldab projekti sisu lühikirjeldust koos selle läbiviijate loeteluga. Ideekavandi esitamise tähtaeg on 29. märts 2010 kell 18.00. Ideekavandid palume saata tähtajaks elektroonselt tiina.anspal@archimedes.ee ning hiljemalt 3 päeva jooksul (postitempel) allkirjastatult Eduko büroosse. NB! Palume allkirjastada taotlejal ning Eduko koordinaatoril!

Osalemine ideekonkursil annab võimaluse esitada uuringutoetuse taotlus.

 

2. Pärast ideekavandi heakskiitmist, millega võivad kaasneda soovitused uuringu/analüüsi parendamiseks või teemade ühildamiseks, esitatakse uuringutoetuse taotlus. Taotluse osad, esitamise ja hindamise protseduur on kirjas uuringutoetuste taotlemise juhendis. Esitatud taotlusi hindavad eksperdid vastavalt hindamisjuhendile. Taotluse esitamise tähtaeg on 17. mai 2010 kell 18.00. 

 Juhendid ja vormid leiate lehelt dokumendid ja vormid.

 

Lähem info programmi tekstist ja Eduko büroost (Tiina Anspal )

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ