Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uuringute suvekool 23.-24. augustil 05. juuni 2012

eduko  

Olete oodatud osalema 23.-24. augustil toimuvasse uuringute suvekooli "Uuringu
või analüüsi finantseerimise taotlemine: Kes peale ei löö, see väravasse ei saa", mida viib läbi professor Aaro Toomela. Suvekooli sihtrühmaks on programmide Eduko ja Primus partnerkõrgkoolide töötajad, kes tegelevad haridusuuringutega.

 

Finantseerimise taotlemine muutub teadlase jaoks järjest olulisemaks oskuseks. Kuna finantseerijad võivad mõnikord olla teaduskauged inimesed, siis on toetuse taotlemine tihedalt seotud rahastajale või tellijale mõistetavate argumentide esitamisega. Suvekoolis
analüüsitakse teoreetiliste ja rakendusuuringute taotlemist ning selle sisulisi ja mittesisulisi tahke.

 

Suvekoolis osalejatel on võimalik analüüsiks esitada mõni finantseerimistaotlus, selle puudumine ei ole kursusel osalemisel takistuseks. Analüüsiks esitatav taotlus peab olema valmis vähemalt 1 nädal enne suvekooli algust. Küll aga on kõigil osalejatel kohustus enne suvekooli algust esitatud projektid retsenseerida ja retsensioon esitada. Ka retsensioonid analüüsitakse suvekoolis. Võimalusel on nii taotlused kui ka retsensioonid analüüsimisel anonüümsed, kui autor(id) ei soovi teisiti.

 

Uuringute suvekool "Uuringu või analüüsi finantseerimise taotlemine: Kes peale ei löö, see väravasse ei saa"

Koolitaja: Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela

Aeg: 23.-24. august 2012

Koht: Trofee jahimaja, Jõgevamaa

 

Orienteeruv ajakava

Neljapäev, 23. august

10.50 väljub buss Trofee jahimajja SA Archimedes Tartu kontori eest Väike-Turu 8

11.30 saabumine, tervituskohv

12.00-14.00 seminar

14.00-15.00 lõuna, tubadesse jagunemine

15.00-17.00 seminar

17.00-17.30 energiapaus

17.30-19.00 seminar

19.00 õhtusöök

 

Reede, 24. august

9.00-11.00 seminar

11.00-11.15 energiapaus

11.15-13.15 seminar

13.15-14.00 lõuna

14.00-16.00 seminar

16.15 väljub buss Tartusse


Käsitletavad teemad

Uuritava probleemi või teema leidmine: Mida ja “mida” ma tahan teada saada?

- Isiklikult huvitavad teemad        
- Uuringupakkumised

- Tellijakoolitus ja lobitöö

- Huvide sidumine võimalustega

 

Finantseerija leidmine: Miks ja “miks” ma tahan seda teada saada?

- Sisuline külg: teoreetilised ja rakendusuuringud

- Poliitiline külg: poliitilised dokumendid, “kasu ühiskonnale” jms püstitatud eesmärkidele
vastamine

- Sisulise ja poliitilise külje kooskõlastamine

 

Uuringu metoodika planeerimine: Kuidas ja “kuidas” ma saan teada seda, mida tahan?

- Taotlejale esitatavad nõuded

- Tehtav ja tehtud töö

- Metoodika: keda uurida, milliste vahenditega, kuidas tulemusi tõlgendada.

- Teoreetiliste uuringute meetodid: “poliitiliselt korrektsed meetodid” ja kes määrab korrektsuse; sisulised ja poliitilised argumendid meetodite valimisel

- Rakenduslike uuringute meetodid: teised “poliitilise korrektsuse” reeglid ja nende määrajad. Tellija peab aru saama või vähemalt saama mulje, et on aru saanud. Tellijakoolituse võimalusi.

 

Milliseid tulemusi ja milliseid “tulemusi” ma ootan?

- Iga projekt peab andma tellijale/finantseerijale vastuvõetava tulemuse.

- Iga projekt võib anda sisulisi tulemusi.

- Vastastikuse kasu printsiip

- Rakendusuuringud ja nende tulemuste selgitamiseks vajalik tellijakoolitus

 

Taotlus kui tervik

- Sisuline projekti terviklikkus, rakendus- ja teoreetiliste uuringute erinevused

- Projekti kirjutamine hindajale mõeldes, teoreetiliste ja rakendusuuringute hindajate
erinevus. Tulemusele orienteeritud tellijad/finantseerijad ja raha laiali jagavad tellijad/finantseerijad. Erinevused hindajate leidmisel, hindamiskriteeriumites jne

 

Suvekooli registreerumine on avatud 27. juunini.

Osalemine kinnitatakse hiljemalt 29. juunil. Osalejate arv on piiratud.


Suvekool ja toitlustamine on osalejatele tasuta. Osalejatele organiseeritakse ühistransport Tartust, muid sõidukulusid ei kompenseerita.

 

Suvekooli korraldavad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavad programmid Eduko ja Primus.


Lisainfo:

Monika Maamägi

Eduko koordinaator

Tel 699 9394, monika.maamagi@archimedes.ee

 

Kadrin Kergand

Programmi Primus tegevjuht

Tel 730 0804, kadrin.kergand@archimedes.ee

Kommentaarid: 2

Kas Tallinnast organiseeritakse transport?
Tiina Selke  |  12. juuni 2012
Tallinnast ühistransporti ei organiseerita, kuna ühendus Tartuga on kiire ja mugav. Ühistransport viib Tartust Trofee jahimajja. Oleme ajaliselt arvestanud, et tallinlased saabuvad nt 8.00 bussiga Tartusse ja saavad sealt edasi ühise bussiga. Sama ka tagasitulekuga.
Monika Maamägi  |  14. juuni 2012

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ