Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Tulevikuõppimise seminar 27.01.2012 Tallinna Ülikoolis 15. detsember 2011

eduko  
27.01.2012 oodatakse kõiki huvilisi Tallinna Ülikooli arutlema selle üle, millised on meie arusaamad õppimisest praegu ning milline lähenemine võiks pakkuda värskust ja atraktiivsust nii kasvatusteadustele kui ka õpetaja professioonile, saaks olla arenguimpulsiks õppimiskultuuri muutusele kogu ühiskonnas.

 

Innovatsioonis, loovuses ja püsivas õppimises nähakse üha rohkem  tänaste globaalsete murede ja vastuolude lahendamise võtit. Seminaril küsime - kui me räägime õppimisest, loovusest ja innovatsioonist 21. sajandil, siis millest me räägime? Mis on tulevikuõppimine, mis viisil võiks see pakkuda lahendusi täna riikide ja rahvaste ees seisvate murede lahendamiseks, mil viisil edasi viia Eesti ühiskonda ja hariduselu?

 

Tulevikuõppimist saab käsitleda mitmel viisil. See võib tähendada “nutikate“ õpikeskkondade kujundamist, mis ergutavad innovatsiooni ja suurendavad õppimise tulemuslikkust. See võib  ühendada tervikuks iseenesliku „kogemata“ õppimise argielus, õppimise formaal- ja mitteformaalhariduses, sh töökeskkonnas. Selline vaade õppimisele võib minna  kaugemale üksikisikust, analüüsides ja mõtestades õppimist perekonnas ja sõpruskonnas, koolis ja laiemates sotsiaalvõrgustikes, pidades oluliseks õpimotivatsiooni ja õppimisega kaasnevaid emotsioone, tundes  huvi selle vastu, kuidas inimesed ise mõtestavad oma õppimist.

 

Tulevikuõppimisest arusaamiseks  on  kindlasti huvipakkuvad uue ja interdistsiplinaarse teadmusvaldkonna – õppimisteaduste (learning  sciences) – kogemused ning seda  mõtestada püüdvad analüüsid (näit OECD/CERI (2008). Innovating to Learn, Learning to Innovate; OECD/ CERI (2010). The Nature of Learning. Using Research to Inspire Practice. Ed by Hanna Dumont, David Istance and Francisco Benavides).

 

SEMINARI PÄEVAKAVA

Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, M-218

 

9.30-10.00 Registreerumine

 

10.00- 11.30 Tulevikuõppimine – miks?

10.00-10.20 Seminari avamine. TLÜ rektor Tiit Land

10.20-10.40 Miks on vaja rääkida tulevikuõppimisest? Peeter Normak (Informaatika Instituut, TLÜ) ja Viive-Riina Ruus (Kasvatusteaduste Instituut, TLÜ)

10.40-11.00 Eesti hariduse piiratud visioon – konkurentsivõime tõstmine. Katrin Aava (Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, TLÜ)

11.00-11.20 Pikk vaade silmapiiri taha: IT + haridus. Kristjan Rebane (Eesti Arengufond)

 

KOSUTUSPAUS 11.30-12.00

 

12.00-13.30 Tulevikuõppimine – kuidas?

12.00-12.20 Tuleviku tõhus õppimine – kas aeg maha või hoogu juurde? Anu Toots (Riigiteaduste Instituut, TLÜ)

12.20-12.40 Meediasüsteemi evolutsioon ning selle mõju haridussüsteemile ja õppimisele. Indrek Ibrus (Eesti Humanitaarinstituut, TLÜ)

12.40-13.00 Õppimine tulevikus ja nõuded inimesele. Kristjan Port (Terviseteaduste ja Spordi Instituut, TLÜ)

Ideaalne õppimine õppuri vaatepunktist

13.00-13.15 Kuidas õppuril on hea õppida. Liina Hirv (Eesti Õpilasesinduste Liit)

13.15-13.30 Õnneliku doktorandielu juhtumianalüüs. Grete Arro (Psühholoogia Instituudi doktorant, TLÜ)

 

KOSUTUSPAUS 13.30-14.15

 

14.15-15.45 Tulevikuõppimine Eestis

14.15-14.35 E-õpik ja personaalne õpikeskkond. Mart Laanpere (Informaatika Instituut, TLÜ)

14.35-14.55 Õpetaja ja tulevikuõppimine. Inge Timoštšuk, Katrin Poom-Valickis, Mai Normak (Kasvatusteaduste Instituut, TLÜ)

14.55-15.15 Kuidas näeb õppimist Eesti haridusstrateegia 2020? Mati Heidmets (Hariduspoliitika Keskus, TLÜ)

15.15-15.45 Avatud vestlusring: Tulevikuõppimine Eestis

16.00 Seminari lõpetamine. TLÜ arendusprorektor Eve Eisenschmidt

 

Seminari korraldamist toetab ESF programm Eduko.

Kommentaarid: 1

Eesti koolide uuenduslike algatuste kogumine on hea mõte. Loodan, et sellega hakatakse tõsiselt tegutsema. Loodan samuti, et seminari ajal kogutud kommentaaridele ka vastatakse.
Jüri Ginter  |  03. veebruar 2012

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ