Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Tallinna Pedagoogiline Seminar liitub Tallinna Ülikooliga 31. mai 2012

eduko  
Alates 2011. aasta sügisest toimunud läbirääkimised Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli edasise koostöö teemal on jõudnud eduka lõpuni. Mõlemad osapooled leidsid, et kõige otstarbekam lahendus on Tallinna Pedagoogilise Seminari ühinemine Tallinna Ülikooliga kolledži staatuses.

 

Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumise Tallinna Ülikooliga kiitis Tallinna Ülikooli senat heaks 21. mai istungil, see jõustub Vabariigi Valitsuse poolt vastava korralduse jõustumisel, mis toimub tõenäoliselt augustis 2012.

Haridus- ja Teadusministeerium pidas ühinemist otstarbekaks ning on ette valmistanud materjalid Vabariigi Valitsuse vastava otsuse vormistamiseks. Ühiselt on leitud võimalused koolieelse lasteasutuse õpetaja, noorsootöö ning sotsiaaltöö õppekavade arendamiseks uues kvaliteedis.

Tallinna Pedagoogilise Seminari rektori Koit Nõlvaku sõnul ei ole kvaliteetne kõrgharidus mõeldav ilma koostööta. "Oleme seisukohal, et ühinemine Tallinna Ülikooliga on kasutoov mõlemale osapoolele. Tallinna Ülikooli kolledžina säilitame kindlasti oma tugevused nagu näiteks õppekavad, akadeemiline võimekus, lõpetajate maine tööturul. Samas loodame saada lisaressurssi rahvusvahelistumiseks ja arendustegevuseks," sõnas Nõlvak.

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land: "Tallinna Ülikoolil on heameel, et ühinemine võimaldab veelgi tugevdada meie õpetajakoolitust ja samas laieneb ülikooli tegevus ka väga perspektiivikasse noorsootöö valdkonda. Oleme üheks ülikooli eesmärgiks seadnud õppe- ja teadustöö parema sidustamise praktikaga, selles vallas on meil ehk TPS-ilt midagi õppida."

 

Allikas: http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=4929

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ