Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

TPS ja Eduko otsivad eelkooliealiste laste meediamänge 15. september 2009

eduko  
TPS koostöös haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko kuulutab välja eelkooliealiste laste meediamängude konkursi.
Tööd tuleb esitada aadressil Räägu 49, Tallinn 11311 (märksõna ´meediamäng´) või e-posti aadressil kristi.vinter@gmail.com.

Konkursitulemused tehakse teatavaks Tallinna Pedagoogilise Seminari veebilehel ning võitjatega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 7 päeva peale konkursi lõpptähtaega.

Meediamängude kohta saate artiklit lugeda siit.

Konkursi tingimused
Konkursi eesmärk:
* aidata mänguliste abimaterjalide loomise abil kaasa eelkooliealiste laste meediapädevuse suurendamisele
* rikastada osalejate ühise panusena lasteaiaõpetajate pedagoogilist „tööriistakasti“
* juhtida senisest suuremat tähelepanu meediakasvatuse sisule

Esitatud nõuete vastavad tööd avaldatakse kogumikus „Meediamängud lasteaias“. Konkursitöid ei kasutata kommertseesmärgil ilma autori nõusolekuta.

Auhinnad:
Kolmele parimale konkursitööle on välja pandud rahalised auhinnad. Konkursi preemiafond on 3000 krooni.
1. koht – 1500 krooni
2. koht – 1000 krooni
3. koht – 500 krooni

Konkursitingimused:
* Konkursile esitatud töö on kas autori originaallooming või on algallikale olemasoleva materjali kohandamise korral viidatud.
* Materjal vastab Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava eesmärkidele ja põhimõtetele.
* Vormisutuses on esitatud mängu/tegevuse pealkiri, eesmär(gid)k, laste vanus, tegevuse kirjeldus, vajalikud vahendid.
* Konkursitööle on märgitud osaleja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefon.
* Tööd tuleb esitada aadressil Räägu 49, Tallinn 11311 (märksõna ´meediamäng´) või e-posti aadressil kristi.vinter@gmail.com.

Konkursikomisjon ja konkursitööde hindamine:
* Konkursile laekunud töid hindab 3 liikmeline komisjon.
* Kõiki konkursitöid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
* Kas materjal vastab Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale?
* Kas materjal on abiks laste meediapädevuse kujundamisele?
* Kas õpetajad saavad materjali rakendada ja edasi arendada?
* Kas materjal on esitatud nõuetekohaselt?

Konkursitulemused: konkursitööde esitamise tähtaeg on 30.09.2009.

Konkursitulemused tehakse teatavaks Tallinna Pedagoogilise Seminari veebilehel ning võitjatega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 7 päeva peale konkursi lõpptähtaega.

Kogumikku valitud tööde autoritega võetakse ühendust hiljemalt 15 päeva peale konkursi lõpptähtaega.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ