Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Töötuba "Eesti oma kasvatusteadus: teel tõenduspõhise hariduspoliitika poole" 21. mail 16. mai 2011

eduko  

21. mail toimub Mokko turismitalus (Jõgevamaal, 40 km Tartust) töötuba "Eesti oma kasvatusteadus: teel tõenduspõhise hariduspoliitika poole", kus analüüsitakse SA Archimedes Eduko programmi ja HTMi toetatud hariduspoliitika ja õpetajakoolituse arendamiseks läbi viidud teadusuuringute tulemuste rakendamise võimalusi (Eduko projektid LASU ja ÕPIÕPE). Töötoas osalema on kutsutud HTMi esindajad, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud jt.

 

Töötuba toimub kahes osas. Esimeses osas käsitletakse uuringute võimalikke hariduspoliitilisi väljundeid ja teises osas õpetajakoolituse parandamise võimalusi.

 

I osa kell 10.00 – 13.00

Ettekanded (prof. Aaro Toomela ja prof. Eve Kikas ning nende töörühmade liikmed)

Ettekannetes käsitletakse teiste hulgas järgmisi hariduspoliitika arendamise soovitusi:

* Riikliku õpilaste testimissüsteemi loomine

* Õpetajate täienduskoolituse osaline tsentraliseerimine

* Pikaajaliste haridusvaldkonna rakendusuuringute korraldamine

Ettekannetes identifitseeritakse uuringutulemuste alusel haridusvaldkonnas esinevaid probleeme ning osutatakse võimalustele probleemide lahendamiseks.

Arutelu

 

II osa kell 14.00 – 17.00

Ettekanded õpetajakoolituse arendamise teemadel, millele järgneb arutelu

 

Projekti Laste arengu süsteemne uuring: Subjektiivne heaolu seoses akadeemiliste kognitiivsete ja keskkonnateguritega LASU  (01.09.2009 – 31.08.2014; juht prof. Aaro Toomela, TLÜ; uurimisrühma liikmed Piret Soodla, Grete Arro) eesmärk on uurida kompleksselt koolihariduse kvaliteeti, vaadeldes kõiki olulisi tegureid, mis mõjutavad lapse arengut. Mõõdetakse laste individuaalseid omadusi (kognitiivsed omadused, akadeemilised oskused, isiksuse omadused, hoiakud, väärtused) ja keskkonnategureid (kodu, lasteasutus, ühiskond) ning vaadeldakse laste subjektiivse heaolu seoseid individuaalsete omaduste ja keskkonnateguritega.

 

Projekti Eesti õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega ÕPEÕPI (01.09.2010 - 31.08.2014; juht prof Eve Kikas, TLÜ ja TÜ; uurimisrühma liikmed Reelika Leopard, Kati Aus, Ann-Liisa Jõgi, Krista Uibu, Kristiina Seepter, Kätlin Konstabel, Pirkko Tõugu; konsultandid Tiia Tulviste, Tiit Lepmann, Eve Eisenschmidt, Katrin Poom-Valickis, Inge Timoštšuk jt) eesmärkidkeks on 1) kirjeldada erineva vanuseastme ja õpetamise kogemusega õpetajate ning õpetajaks õppijate õpikäsitlusi, enesetõhusust, pedagoogilisi teadmisi ja õpetamispraktikaid ning 2) analüüsida seoseid erinevate õpetajaga seotud näitajate (õpikäsitlused, praktikad jm) ning õpilaste akadeemiliste ja isiksuse näitajate (motivatsioon, enesetõhusus, ärevus jm) arengu vahel.

 

Mõlema projekti keskseteks eesmärkideks on hariduspoliitika kavandamist ja õpetajakoolituse arendamist toetavate teadusuuringute tegemine. Töötoas tutvustatakse projektide tulemusi. Töötoa esimene osa keskendub hariduspoliitika jaoks olulistele uuringutulemustele ja teises osas käsitletakse õpetajakoolituse sisuliseks muutmiseks olulisi teemasid. Esinejateks on projektide juhid, professor Aaro Toomela ja professor Eve Kikas ning nende juhitud uurimisrühmade liikmed. 

 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ