Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Toimus Eduko konkursi „Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes“ vahehindamine 02. september 2013

eduko  

13. augustil toimus nelja uuendusliku praktikamudeli vahehindamise koosolek, kus lisaks mudelite tagasisidele koguti ka sisendit edasisteks tegevusteks praktika arendamisel.  

Eduko programmist rahastatakse nelja uuenduslikku praktika mudeli piloteerimist kolmes ülikoolis, mis tooksid kaasa kvalitatiivse muutuse nii esmaõppe üliõpilaste kutsealases ettevalmistuses kui ka kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostöös. Praktikamudelite hindamise eesmärgiks oli anda tagasisidet mudeli toimimise kohta ning sisendit muudatuste tegemiseks. Mudeleid hindasid prof Erja Syrjäläinen ja Riitta Jyrhämä Helsingi ülikoolist, Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikoolist ja Martin Hallik Tartu Ülikoolist.

 

Lisaks hindamisele toimus diskussioon, mille eesmärk oli sisendi kogumine sügisel 2013 Haridus- ja teadusministeeriumi juures alustavale praktika põhiprintsiipe väljatöötavale töörühmale.

 

Praktikamudelite vahearuanded on leitavad siit.

 

Lisainfo:

 

Liisa Lumiste

liisa.lumiste@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ