Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Tartu Ülikoolis loodi humanitaarvaldkonna didaktikakeskus 02. veebruar 2014

eduko  
Didaktikakeskuse eesmärk on edendada humanitaarainete õppe- ja teadustööd, koondada valdkonna pädevust ning tõhustada koostööd Tartu ülikooli Pedagogicumi ning teiste õpetajakoolitust edendavate keskustega üle Eesti. Keskus soovib vastata üha uueneva kooli vajadustele ja aidata kaasa humanitaarvaldkonna õpetajate esma-, täiend- ja ümberõppe korraldamisele.

23. jaanuaril tuli esmakordselt kokku didaktikakeskuse nõukogu, kes valis nõukogu esimeheks TÜ emakeeleõpetuse professori Martin Ehala ja didaktikakeskuse juhatajaks eesti keele lektori Maigi Vija. „Initsiatiiv didaktikakeskuse loomiseks tuli korraga mitmelt poolt: programmijuhtidelt õppekomisjonist ja ainedidaktikutelt, kes omavahel praktika ja seminaride tõttu suhtlevad ja koostööd teevad,“ rääkis keskuse juhataja, TÜ eesti keele lektor Maigi Vija. Vija sõnul soovitakse kogu oma tegevusega muuta humanitaarvaldkonna õppetööd praktilisemaks, kaasates õppe- ja arendustegevusse ka ülikooliväliseid partnereid ning üliõpilasi.


Didaktikakeskuse esimeseks ülesandeks on aidata kaasa filosoofiateaduskonna õpetajakoolituse magistrikooli sünnile, mis tugevdaks õpetaja-identiteeti, pakuks mitmekesisemaid spetsialiseerumisevõimalusi ja võimaldaks eripärasemat õpetaja-profiili (nt kahe aine õpetaja kutset gümnaasiumiastmes).


Didaktikakeskus teeb tihedat koostööd Pedagogicumi, TÜ haridusuuenduskeskuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktikakeskuse, TÜ usuteaduskonna, TÜ eetikakeskuse ning Viljandi ja Narva didaktikakeskustega.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ