Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Soovita Pedagogicumi tööle õpetajakoolitusest huvitatud inimest, kes soovib töötada inimeste ja eelarvega 12. oktoober 2010

eduko  

Tartu Ülikooli Pedagogicum võtab oma meeskonda tööle Eduko programmi juhi, kelle eesmärgiks on õpetajakoolituse ja haridusteaduse arengut toetavate tegevuste sisuline elluviimine Eduko programmist eraldatud finantside kaudu. 


Eduko programmi juhi ülesanneteks on

-          õpetajakoolituse ja haridusteaduse arengut toetavate tegevuste rakendamine 

-          tegevuskavade koostamine, nende täitmisest ülevaate loomine

-          tegevus- ja finantsaruandluse koostamise korraldamine

-          tegevuste taotlejate ja täitjate nõustamine

-          infovahetuse korraldamine


Tulevaselt kolleegilt ootame

-        kõrgharidust soovitavalt haridusvaldkonnas

-        väga head analüüsi- ja algatusvõimet

-        väga head koostöö- ning suhtlemisoskust

-        valmidust meeskonnatööks

-        väga head arvutikasutusoskust (teksti- ja andmetöötlus, interneti teenused)

-        head eesti ja inglise keele oskust

-        oskust tagada projektide dokumentatsiooni vastavus nõuetele


Tulevasele kolleegile pakume võimalust

-        anda oluline panus TÜ õpetajakoolituse arendusse

-        teha koostööd kõigi Eestis õpetajaid koolitavate kõrgkoolidega

-        töötada väikeses toetavas kollektiivis

-        suhelda aktiivselt paljude kolleegidega TÜs

-        pakkuda välja innovaatilisi lahendusi projektitöö tõhustamiseks

-        organiseerida õpetajakoolituse arengut toetavaid sündmusi

-        levitada infot õpetajakoolitusest ülikoolis, partnerite ringis ja meedias

-        osaleda erinevatel koolitustel

 

Soovita meile inimest või küsi lisainfot TÜ Pedagogicumi direktor Margus Pedastelt margus.pedaste@ut.ee, tel 737 6022.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ