Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Taotle taas rahastust õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimiseks haridusasutustes 24. aprill 2012

eduko  
Kutsume Eduko programmi partnerkõrgkoolide õppejõude esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes“. Stažeerimise kaudu saadav praktiline kogemus haridusasutuses võimaldab õppejõul paremini kavandada ja arendada nii õpetajakoolituse õppekava kui ka õpetamispraktikat, aitab paremini mõista õpetaja ja koolielu tegelikkust, tõhustab koostööd haridusasutuse ja kõrgkooli vahel.
 

Õpilased ja nende õpetamine on muutumises ning selleks, et olla pädev õpetajakoolitaja,
on oluline end aeg-ajalt reaalselt klassi ees proovile panna. Eduko programmi kaudu on õppejõududel võimalik saada toetust, et õpetada osaajaliselt mõnes haridusasutustes (nt üldhariduskoolis, lasteaias, muuseumis jne).

 

Kokkulepped haridusasutusega õppetöö läbiviimiseks sõlmib õppejõud ise. Toetame minimaalselt viie ainetunni kuni terve ainekursuse andmist 2012/2013. õppeaastal. Toetust saab taotleda õppejõule töötasu maksmiseks, kui haridusasutus töö eest ei maksa, või õppejõu asendaja töötasu maksmiseks kõrgkoolis ja sõidukuludeks. Õppejõu töötasu haridusasutuses lähtub vastava haridusasutuse palgaastmetest, õppejõu asendaja töötasu lähtub kõrgkoolis kehtestatud palgaastmetest. Abikõlblikud on ka õppetöö ettevalmistamise kulud. Taotluses palume tuua tööjõukulu ja ettevalmistustöö kulu eraldi välja.

Konkursi fond on 2400 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 16.05.2012.

 

Hindamiskriteeriumid:
1. Õppejõu praktiseerimise põhjendatus õppejõu professionaalse arengu, õppemetoodika täiendamise, õpetajakoolituse õppekavaarenduse või valdkonna arengu jaoks.
2. Võrdsete taotluste korral eelistatakse taotlusi, kus:
- planeeritakse pikemaajalist koostööd;
- õppejõududude õpetamiskogemusest haridusasutuses on möödas enam kui 3 aastat.
3. Projektitaotluse korrektsus ja vastavus nõuetele.

Taotluse esitamine:
- Õppejõud leiab ja sõlmib kokkulepped haridusasutusega õppetöö läbiviimise mahu ja tasustamise osas ning koostab vastavalt vormile taotluse ning lisab sellele kinnituskirja haridusasutusest või tegevõpetajalt kokkuleppe kohta õppeainet tervikuna või osaliselt õpetada. Kinnituskiri ei pea olema allkirjastatud ja võib olla näiteks väljatrükk
e-kirjavahetusest.
- Õppejõud esitab taotluse kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli koondtaotluse Eduko büroole.
- Kõrgkooli koondtaotluse edastab allkirjastatult koordinaator postitempli tähtajaga 16.05.2012 Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13a, 10125 Tallinn, märksõna: „Stažeerimine“) ja elektrooniliselt e-posti aadressil liis.revell@archimedes.ee
või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.
- Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid ja Liis Revell Eduko büroost.

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:
- Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.
- Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

 

Hindamiskomisjoni kuuluvad kõikide partnerkõrgkoolide esindajad ning üks erapooletu esindaja. Partnerkõrgkooli esindaja ei saa hääletada enda kõrgkooli taotluste poolt.
Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlust osaliselt.

 

Lisainfo:

Liis Revell, Eduko koordinaator

Tel 626 8976, liis.revell@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ