Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Taotle rahastust õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamiseks kõrgkoolidevahelises koostöös 10. aprill 2012

eduko  
Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on kuni 07.05.2012 oodatud esitama taotlusi konkursile „Õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamine kõrgkoolidevahelises koostöös".

Konkursi kaudu toetatakse kõrgkoolidevahelist koostööd esmaõppe õppekavade koostamisel või arendamisel eesmärgiga luua terviklik, kõrgkoolide tugevustel põhinev õppekava või õppekava osa. Konkursi kaudu soovitakse luua õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele paremaid võimalusi õpetajahariduse omandamiseks ning õpetajakoolituse õppejõududele koostöiseid võimalusi õpetajakoolituse arendamiseks.

Õppekava või õppekava osa väljaarendamise tulemusel on kõrgkoolidevahelises koostöös kahe aasta jooksul (01.06.2012-30.06.2014) valminud süsteemsele tagasisidele ja erinevate õpetajakoolituse osapoolte (õppejõud, praktikaasutuste esindajad, üliõpilased) vahelistele aruteludele toetuv õppekava kirjalik versioon koos õppekava kontseptuaalse aluse kirjeldusega. Käesoleva dokumendi kontekstis kasutatakse mõistet õppekava kui rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- või magistriõppe õpetajakoolituse esmaõppe õppekava, mille läbimine annab õiguse asuda tööle õpetajana. Õppekava osa defineeritakse kui ühte terviklikku õppekava osa, näiteks aineõpingud, kutseõpingud või pedagoogiline lõputöö või -eksam.

Toetust saab taotleda õppekava või õppekava osa välja arendavate õppejõudude arendustöö ja projektijuhi töötasu maksmiseks, arendusseminaride, koolituste ja koostööürituste korraldamiseks õppejõududele, üliõpilastele ning praktika asutuste esindajatele (k.a ruumirent, transport, majutus). Konkursi kaudu ei toetata inventari ostu, materjalide trükkimist ja ostu.

Konkursi fond on 30 000 EUR, ühe õppekava või õppekava osa kohta on võimalik taotleda kuni 7500 EUR. Rahastust on võimalik kasutada kuni 30.06.2014.

Taotlustes hinnatakse:
 • kõrgkoolide õppejõudude ja teiste õpetajakoolituse osapoolte kaasatust õpetajakoolituse esmaõppe õppekava või õppekava osa loomisel või arendamisel;
 • projekti suutlikkust pakkuda võimalikult paljudele üliõpilastele paremaid võimalusi õpetajahariduse omandamiseks;
 • projekti mõju kaasatud kõrgkoolidele ja Eesti õpetajaharidusele laiemalt;
 • projekti realiseeritavust ja jätkusuutlikkust, sh kõrgkoolidevahelise kokkuleppe olemasolu õppekava või õppekava osa arendamiseks;
 • eelarve läbitöötatust, läbipaistvust, lähtumist rahastatavatest kulukirjetest;
 • taotluse sisulist läbitöötatust ja korrektsust (vastavus vormile, arusaadavus, põhjalikkus, keeleline korrektsus).
Taotluse esitamine:
 • Projektijuht koostab vastavalt vormile ühistaotluse ja esitab taotluse ühe taotleva kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli taotluse Eduko büroole. Kõrgkoolide ühistaotluse esitab üks kõrgkool.
 • Ühe kõrgkooli kõik taotlused edastab allkirjastatult kõrgkooli Eduko koordinaator postitempli tähtajaga 07.05.2012 Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: "Koostöine õppekava“) ja elektrooniliselt e-posti aadressil liis.revell@archimedes.ee või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.
 • Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid.

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

 • Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.
 • Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolid.

Hindamiskomisjoni moodustab Eduko büroo HTM-i, ja õpetajahariduse ekspertide esindajatest. Kui hindamiskriteeriumitele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlust hindamiskomisjoni ettepanekul osaliselt või ka suuremas mahus, kui ühe taotluse ligilähedane piirmäär.

 

Lisainfo:

Liis Revell

Eduko koordinaator

Tel 626 8976

liis.revell@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ