Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Tallinna Ülikooli kasvatusteadlased andsid välja õpetajahariduse arengut analüüsiva kogumiku 14. jaanuar 2011

eduko  

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut esitles 12. jaanuaril ülikoolis värskelt trükist saabunud kogumikku „Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul“, mis on koostatud lootuses, et see võiks anda tõuke laiapõhjalisele avalikule arutelule õpetajate, õpetajate õpetajate ning nende hindajate hariduse ja staatuse üle Eesti ühiskonnas.

 

Koostajate sõnul peaks  kogumik lugejat veenma selles, et õpetajafenomen on keerukas, mitmetahuline ja mitmekihiline, et erinevad riigid on lahendanud õpetajahariduse küsimuse erinevalt ning praegu ühtlustatakse Euroopa Liidus õpetajaharidust taotluslikult.

 

„Pole mingit alust arvata, et Eesti õpetajaharidus kuuluks Euroopa või maailma riikide seas kehvemate hulka. Samas pole ka põhjust arvata, nagu oleks see probleemitu. Tasub tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel oleva rahvusvahelise uuringu (TALIS) tulemustega, kus selgub, et meie õpetaja on küll distsiplineeritud, kohusetundlik, nüüdisaegsete pedagoogiliste vaadetega ning suudab luua õppimiseks soodsa töömeeleolu klassis, kuid tema eneseusaldus on päris madal ja tema distantseeritus õpilastest üsna suur. Õpetajaharidus peab suutma nendele olukordadele reageerida,“ sõnavad emeriitprofessor Viive-Riina Ruus ja lektor Ene-Silvia Sarv kogumiku eessõnas.

 

Kogumikus avaldatud artiklid kinnitavad, et Eesti õpetaja sotsiaalne staatus ja õpetajaharidus, eriti õpetaja esmaharidus peab muutuma kindla käega koordineeritud protsessiks, olles samaaegu nii avatud kui ka demokraatlik. Praegu see nii ei ole. Selle kogumiku ühes artiklis selgus, et Eesti kahe õpetajaid ettevalmistava ülikooli õpetajakoolituse õppekavad on teineteisest kaugemal kui neist ühe ja Soome õppekavad. See probleem on vana ja iseenesest ei lahene.

 

Kogumiku koostajad loodavad, et artiklid aitavad kaasa sellele, et Eesti hakkab süstemaatiliselt tegelema õpetajaharidusega, seda aga nii, et asjaosalised mitte ainult ei vestleks omavahel mõnusalt, vaid et kogu töö taga oleks tõsine lugemus ja hästi struktureeritud arutelud ning tulemuseks pädevad otsused.

 

„Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul“

Koostajad: Viive-Riina Ruus, Ene-Silvia Sarv

Tegevtoimetaja: Katrin Poom-Valickis

 

Kogumiku elektrooniline versioon on leitav siit.

 

Allikas: http://www.tlu.ee/?LangID=4&CatID=824&ArtID=9509&action=article

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ