Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Ootame tagasisidet õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite miinimumnõuetele 23. november 2011

eduko  

Koostöös õpetajakoolitust magistritasemel pakkuvate kõrgkoolidega on valminud  ettepanekud õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite miinimumnõuete omavaheliseks kokkuleppimiseks. Miinimumnõuete ettepanekud on kõrgkoolidesse tagasisideks saadetud. Soovi korral saate nõuetele anda ka personaalset tagasisidet!


Vajadus miinimumnõuetes läbirääkimiseks tuleneb 01.09.2011 kehtima hakanud uuest õpetajate koolituse raamnõuete redaktsioonist, mille alusel on õpetajakoolituse üheks koostisosaks vastava kõrgharidusastme lõputöö või -eksam, mis sisaldab pedagoogilist uurimuslikku tööd (https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011015). Varasemad raamnõuded antud sätet ei sisaldanud, mistõttu seati  Eduko 2011 tegevuskavas ülesandeks töötada välja õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite ühtsed miinimumnõuded, mida rakendaksid kõik õpetajakoolitust pakkuvad Eesti kõrgkoolid.  


Püstitatud eesmärgi saavutamiseks moodustati SA Archimedese poolt töörühm kõrgkoolide esindajatest, mille tegevuse tulemusena on valminud kavand ettepanekutega magistritööde ja -eksamite miinimumnõuetes kokkuleppimiseks. 


Lõplikud ettepanekud  kinnitatakse detsembri alguses. Kuni 7. detsembrini on kõikidel huvilistel võimalus anda tagasisidet ettepanekute muutmiseks-täiendamiseks. Materjal on saadetud tagasisideks ka järgnevate kõrgkoolide esindajatele:

  • Mai Normak (Tallinna Ülikool)
  • Tiia Rüütmann (Tallinna Tehnikaülikool)
  • Margus Pedaste (Tartu Ülikool)
  • Kristi Kiilu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)
  • Annely Köster (Eesti Kunstiakadeemia)

Töörühma tegevusraportiga saab tutvuda siin.

Lisainfo ning tagasiside palume saata:

Mario Mäeots, töörühma juht,  mario.maeots@gmail.com

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ