Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kasvatusteaduse konverentsil arutletakse kasvatusteaduse positsiooni üle tänases Eestis 18. aprill 2013

eduko  
19. aprillil toimub Tallinna Ülikooli aulas konverents „Kasvatusteadus – nähtav või nähtamatu“, kus otsitakse vastuseid küsimustele: kas kasvatusteadus on tänases Eesti ühiskonnas nähtav ja kuuldav; kuidas julgustada omamaist pedagoogikat ning kuidas toetada õpetajat teadustulemuste rakendamisel praktikasse?

Konverentsil räägitakse sellest, mida ülikoolid järeldasid kasvatusteaduste rahvusvahelisest hindamisraportist ning kuidas tekitada suuremat dialoogi õpetamispraktikate ja teaduse vahel. Lisaks tehakse kokkuvõte kasvatusteaduslike tööde 2013. aasta riiklikust konkursist ja pärjatakse parimaid.


Kasvatusteaduste sihtevalveerimise tulemuste üle arutlevad Katrin Niglas Tallinna Ülikoolist ja Margus Pedaste Tartu Ülikoolist. 2012.a novembris viidi neljas Eesti ülikoolis läbi kasvatusteaduste-alaste uuringute kvaliteedi ja taseme hindamine võrdluses rahvusvahelise tasemega eesmärgiga toetada valdkonna edasist arengut.


Kasvatusteaduslike tööde riiklikust konkursist teeb kokkuvõtte konkursikomisjoni esimees Jaan Kõrgesaar. Konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.  Konverentsil saavad sõna ka konkursil osalenud.


Nii konverentsi esinejate kui osalejate seas on esindatud erinevate õpetamise tasemete kasvatusteadlased – alates lasteaiast kuni ülikoolini. Konverentsil  osalevad valdkonna üliõpilased, tegevõpetajaid, haridusametnikud, pedagoogika ja kasvatusteadusega seotud ühenduste esindajad ning kasvatusteaduslike tööde riiklikust konkursist osavõtnud.  Huvi ürituse vastu on olnud suur - osalejaid on registreerunud ligi 150.
„Meil on hea meel, et konverents on leidnud positiivset vastukaja ning osalemishuvi on suur. Loodame, et konverents aitab kaasa kasvatusteaduse tulemuste nähtavusele ja paremale koostööle praktikutega ning  teadlased omakorda saavad sisendit selle kohta, mida ühiskond neilt ootab ja millised probleemid vajaksid teadlaste poolt lahendamist. Teadusagentuur püüab omalt poolt sellele kõigele kaasa aidata“, lausus Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna koordinaator Margit Lehis, kes on üks konverentsi korraldajatest.


Detailne info ja päevakava asuvad konverentsi kodulehel.


Kasvatusteaduste konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav SA Archimedese Eduko programm.


Lisainfo:


Margit Lehis

Eesti Teadusagentuur

Teaduse populariseerimise osakonna koordinaator

margit.lehis@etag.ee

Tel 730 0335

 

Tiina Anspal

SA Archimedes

Eduko büroo tegevjuht

tiina.anspal@archimedes.ee

Tel 699 9396

 

Teate edastas:

Maarja Karjaherm

maarja.karjaherm@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ