Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valminud on raport "Kutseõpetajate tasemekoolituse õppekavade võrdlusanalüüs" 22. detsember 2010

eduko  
Raport on koostatud Eduko programmi kutseõpetajakoolituse õppekavade arendamise töörühma 2010. aasta tegevuse tulemuste baasil. Töörühma kuuluvad Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad: Heidi Paju (TLÜ), Hans-Kasper Kivilo (TLÜ), Reet Neudorf (TTÜ), Tiia Rüütmann (TTÜ), Piret Luik (TÜ) ja Aili Saluveer (TÜ).

 

Raport sisaldab erapooletut õppekavade kirjeldust, õppekavade võrdlust kutseõpetaja

kutsestandardiga ja kõrgharidusstandardiga ning õppekavade omavahelist võrdlust.

 

Õppekavade võrdlusanalüüsi tulemusena on toodud välja soovitused ja ettepanekud,

millele edasise arendustegevuse käigus rõhku pöörata.

 

Raporti elektroonilise versiooni leiate siit.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Sihtasutus Archimedes ja Huvitav Kool kuulutasid välja konkursi, mille eesmärgiks on leida ja koguda uudset õppevara ja metoodikaid ehk õpitooteid
Konkursi parimad on selgunud! Vaata lisa http://eduko.archimedes.ee/opitoodete-konkurss/

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ