Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Innovatiivsed ideed said rahastuse 01. detsember 2010

eduko  
Novembri alguses välja kuulutatud õpetajakoolitajate innovatiivsete ideede konkursile laekus tähtagselt 16 projekti kogumahus 1,6 mln krooni. Täname kõiki esitajaid! 
Laekunud projektide hulgast otsustas hindamiskomisjon rahastada nelja projekti kogumahus 385 000 krooni. 

Lisaks otsustati korraldada jaanuaris 2011 uus innovatiivsete ideede voor, kus jagatakse kuni  600 000 krooni

Oodatud olid „ideed, mis loovad uue kvaliteedi õpetajakoolituse õppekavas (sh õppemetoodika, õpetajapraktika)  või õpetajahariduse atraktiivsuses lähtuvalt Õpetajahariduse strateegias 2009-2013 välja pakutud suundadest” 


19. novembril kogunenud hindamiskomisjon  leidis, et esitatud projektidest vastavad ootustele ja hindamiskriteeriumitele järgmised projektid:

1. Ettevõtlikkuse edendamine koolieelses lasteasutuses ning põhikooli I ja II astmes (TÜ)

2. Ettevõtlikkusõppe arendamine loodusainete ainevaldkonnas põhikooli III kooliastmes (TLÜ)

3. Meisterõpetaja  meistriklass (TLÜ)

4. Lasteaia meediakasvatuse õppejõu “tööriistakast” (TPS)


Uus voor kuulutatakse välja detsembri teises pooles. Põhitingimused jäävad samaks, kuid välistatakse ainult tegevõpetajatele mõeldud täienduskoolitused, kaasatud peavad olema Eduko partnerkõrgkoolide õpeajakoolitajad. Uues voorus võivad peale täiendamist kandideerida ka praegu rahastuseta jäänud projektid. 

Projekte hindasid: Tiia Randma (Kaubandus-ja Tööstuskoja haridusnõunik), Teibi Torm, Tiina Anspal, Katrin Kiisler (SA Archimedes), Eve Eisenschmidt (Eduko nõukoja esimees), Mehis Pever (Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor).


Hindamiskriteeriumid

  • Idee laiem mõju, millist muutust see õpetajakoolituses loob
  • Idee uudsus, kuivõrd erineb see praegusest tavapärasest praktikast
  • Idee jätkusuutlikkus, milline on idee pikaajaline mõju ja rakendatavus pikemaajaliselt kõrgkoolis ja teistes kontekstides

 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ