Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valminud on Praxise pedagoogilise praktika analüüs 25. märts 2012

eduko  
Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt on valminud "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis". Analüüsi fookuses on 15 õpetajakoolituse õppekava pedagoogilise praktika korraldus ja finantseerimine. Praktikakorraldust ja finantseerimist kirjeldatakse õppekavade kaupa, võrreldakse õppekavagruppide kaupa ja esitatakse ettepanekud arendustegevuseks.

Analüüsiga on võimalik tutvuda siin:

Pedagoogilise praktika analüüsi lõppraport

Lisa 1_Praktikakorralduse ja finantseerimine võrdlus õppekavagruppide kaupa
Lisa 2_Praktika ainete võrdlus õppekavagruppide kaupa

Kõrgkoolide pedagoogilise praktika analüüs osutas sellele, et praktikad toimivad üldiselt ilma suuremate probleemideta ja riiklikult nõutav 10 nädalat praktikat üliõpilastele tagatakse.

Mõned probleemid, mis analüüsi tulemusi
üldistades esile tõusid: kõrgkoolipoolsete praktika juhendajatele pole alati selgeid kvaliteedinõuded kehtestatud ja kõigil tudengitel pole praktika ajal kahte juhendajat; praktika on hajutatud läbi õppekava eri kõrgkoolides erineval tasemel; praktikaasutused vajaksid senisest suuremat kaasamist praktikakorraldusse; rahastamis-mudel on mitmes kõrgkoolis läbipaistmatu ja ebapiisav jne.

Praxis esitas ka omapoolsed ettepanekud praktikakorralduse ning kvaliteedi edaspidiseks parendamiseks, mis on analüüsi kokkuvõttes ära toodud.

Pedagoogilise praktika analüüsi tulemusi tutvustatakse Praxise ja Eduko büroo korraldataval mõttehommikul 02.04.2012.
Lisainfo ja registreerimine: Praxise mõttehommik: Kuidas tagada pedagoogilise praktika kvaliteet? Mõttehommikul tutvustatakse analüüsi tulemusi ja arutatakse, mida peaks edaspidi tegema praktika kvaliteedi tõstmiseks.

Analüüsis osalesid Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis" viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi Eduko toel.

Lisainfo:
Laura Kirss, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, laura.kirss@praxis.ee
Teibi Torm, SA Archimedes, Eduko programmi tegevjuht, teibi.torm@archimedes.ee

Varasemad uudised samal teemal:
Praxis alustas pedagoogilise praktika analüüsi

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ