Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Praxis alustas pedagoogilise praktika analüüsi 08. august 2011

eduko  
Hanke "Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis" võitis Poliitikauuringute Keskus Praxis (Praxis). Hanke käigus viib Praxis läbi kuues õpetajaharidust pakkuvas kõrgkoolis 15 õppekava pedagoogilise praktika korralduse- ja finantseerimismudelite analüüsi. Analüüsi valmimise tähtaeg on 29.12.2011.

Kuus kõrgkooli - Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool on Eduko programmi raames välja töötamas ettepanekuid pedagoogilise praktika arendamiseks. Ettepanekute koostamise eesmärgiks on leppida kokku pedagoogilise praktika arendamise põhimõtted ja pakkuda välja praktika mudelid koos finantsskeemidega, mis vastaks tänapäeva ootustele praktikakorralduse osas.
 

Ettepanekute koostamise sisendiks, analüüsib Poliitikauuringute Keskus Praxis alljärgnevate õppekavade pedagoogilise praktika korraldus- ja finantseerimismudeleid:

Õppekava grupp

Kõrgkool ja õppekava nimetus

1. Koolieelse lasteasutuse õpetaja (RKH ja  BA)

1.1. TLÜ – Alushariduse pedagoog (BA)

1.2. TPS – Koolieelse lasteasutuse õpetaja (RKH)

2. Klassiõpetaja (integreeritud BA ja MA)

2.1. TLÜ - Klassiõpetaja (integreeritud BA ja MA)

2.2. TÜ - Klassiõpetaja (integreeritud BA ja MA)

3. Aineõpetaja

(BA +MA ja MA)

3.1. TLÜ - Aineõpetaja (MA)

3.2. TLÜ – Pedagoogika (BA) + Loodusainete õpetaja põhikoolis (MA)

3.3. TÜ -  Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, bioloogia õpetaja (MA)

3.4. TÜ – Põhikooli mitme aine õpetaja, humanitaarainete õpetaja (MA)

3.5. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia – Muusikaõpetaja (kood 3163; MA)

3.6. EMTA - Muusikapedagoogika (MA)

3.7. EKA – Kunstiõpetaja (MA)

4. Kutseõpetaja

(BA)

4.1. TTÜ – Tehnikaõpetaja (MA)

4.2. TLÜ - Kutseõpetaja (BA)

5. Huviharidus

(RKH, MA)

 

5.1. EMTA – Interpretatsioonipedagoogika (MA)

5.2. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia – Huvijuht-loovtegevuse õpetaja

(RKH)


Esimese sammuna analüüsitakse pedagoogilise praktikaga seotud korralduslikke- ja finantseerimisega seotud dokumente ning seejärel intervjueeritakse alljärgnevate sihtgruppide esindajaid:
 - kõrgkoolis: praktikat juhendavad õppejõud, praktika korraldajad, õppekava juhid/programmijuhid ja üliõpilased;
-    haridusasutustes: praktikaasutused (üle Eesti), praktikat juhendavad õpetajad ja praktika koordinaatorid.

Eduko büroos koordineerib analüüsi läbiviimist: Teibi Torm

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ