Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Praktikaasutuste töörühma ettekanne Riigikogu Kultuurikomisjonis 11. oktoober 2012

eduko  

Praktikaasutuste töörühm, mille eesmärk on töötada välja õpetajakoolituse praktikaasutuste stsenaariumid, kohtus 8. oktoobril Riigikogu Kultuurikomisjoni liikmetega.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Kultuurikomisjonile, millised võimalused on teada ja kaalumisel, et muuta praktika õpetajahariduses tõhusamaks. Töörühma liikmed andsid ülevaate praktikasüsteemi hetkeolukorrast, tutvustasid hea praktika tunnuseid ning tegid ülevaate töös olevatest neljast praktikastsenaariumist. Peale töörühma esitlust toimus arutelu praktika arendamise teemal.

 

Kultuurikomisjon aseesimees Aadu Must rõhutas teema olulisust ning väljendas komisjoni huvi praktikavaldkonnaga tegelemiseks.

 

Põhilised sõnumid, mis kohtumiselt kõlama jäid:

  • Kultuurikomisjoni on praktika arendamisest huvitatud ja nad soovivad teemaga kursis olla
  • Järgmiseks kohtumiseks peab töörühmal olema esitada selge ja kalkuleeritud ressursivajadus
  • Komisjon peab tähtsaks praktika hajutatust ja mitmekesisust (erinevad praktika tüübid, kooliastmed, suurusega koolid, regioonid)
  • Komisjon peab oluliseks koolide nõustamisoskuse arendamist

Praktikastsenaariumite väljatöötamiseks kaasatakse vahemikus november 2012 – mai 2013 kõrgkoole, õppejõudusid, üliõpilasi, koolijuhte, õpetajaid, kohalike omavalitsuste esindajaid jt osapooli. 


Kohtumisest tegi uudise ka Kultuurikomisjon. Uudisega saab tutvuda siin.

 

Praktikaasutuste stsenaariumite töörühm alustas tööd septembris. Töörühma eesmärgiks on töötada ajavahemikus 25.09.2012 - 01.06.2013 välja õpetajakoolituse praktikaasutuste stsenaariumid. Töö käigus valmivad 3-4 erinevat stsenaariumi või valikuvarianti, mis kirjeldavad erineval viisil kõrgkoolide ja praktikakoolide rolli õpetajakoolituses.


Lisainfo:

Liisa Lumiste

liisa.lumiste@archimedes.ee

5691 8014

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ