Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valmis õpetajate esmaõppe praktika arendamise kava 03. september 2012

eduko  
Pedagoogilise praktika arendamise kava annab ülevaate pedagoogilise praktika hetkeolukorrast ja seab järgmised sammud praktika arendamiseks õpetajakoolitust pakkuvates kõrgkoolides. Võtmemuutusena nähakse haridusasutuste oluliselt suuremat kaasatust ja vastutust õpetajakoolituse korraldamise eest.  

Õpetajate esmaõppe praktika arendamise kava 2012-2014 on kättesaadav siit.

Kokkuvõtteks koostati Praxise pedagoogilise praktika korralduse- ja finantseerimise analüüsi ja teoreetiliste seisukohtade pinnalt pedagoogilise praktika arenguvisioon ehk lepiti kokku hea pedagoogilise praktika tunnused ja ühised sammud pedagoogilise praktika arendamisel.

Hea pedagoogilise praktika tunnused:

1. Praktikal on võtmeroll õpetaja kutseidentiteedi kujunemisel.

2. Kõrgkool ja praktikaasutus tegutsevad praktika raames ühise õppimis- ja õpetamiskogukonnana.

3. Praktikat juhendavad õppejõud ja õpetajad toetavad üliõpilaste kogemustest õppimist ja täiendavad enda juhendamisoskusi.

4. Üliõpilased praktiseerivad kõiki teoreetiliselt  omandatud kutsealaseid teadmisi ja on valmis õppe- ja kasvatusprotsessi juhtima.


Kõrgkoolide prioriteedid pedagoogilise praktika arendamisel:

1. Praktikaasutuse ja kõrgkooli ühtse õppimis- ja õpetamiskogukonna kujundamine.

2. Praktikajuhendajate töösisu- ja mahu määratlemine.

3. Praktika eesmärkide ja kutseoskuste parem seostamine ning praktika hajutamine.


Järgmiseks sammuna alustab sügisest 2012 ESF Eduko programmi eestvedamisel tööd praktikaasutuste töörühm, mille käigus töötatakse 2013. aasta kevadeks välja ideed, kuidas korraldada praktikaasutuste suuremat kaasatust õpetajakoolitusse. Eelnev on seotud ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015 nimetatud eesmärgiga luua 2013. aastal nn „harjutuskoolide kontseptsioon“.


Lisainfo:

Teibi Torm

teibi.torm@archimedes.ee


Lisaks vaata:
Valminud on Praxise pedagoogilise praktika analüüs

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ