Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Alustatakse kahe uuendusliku pedagoogilise praktika mudeli piloteerimist 28. mai 2012

eduko  

2012. aasta veebruaris kuulutas Eduko programm välja konkursi „Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes”. Konkursi eesmärgiks on toetada uuenduslike praktikamudelite väljaarendamist ja elluviimist, mis tooksid kaasa kvalitatiivse muutuse nii esmaõppe üliõpilaste kutsealases ettevalmistuses kui ka kõrgkoolide ja praktikaasutuste koostöös. Täname kõiki konkursil osalejaid!

 

22. mail 2012 kogunenud konkursi hindamiskomisjon otsustas toetada alljärgnevaid taotlusi:

 

• “Pedagoogiline praktika praktikakoolides” ehk “P3”, mis valmis Kirsti Kislenko (TLÜ) juhtimisel, toetussumma 68 863,60 eurot. Projekti on kaasatud TLÜ bioloogia, keemia, füüsika ning geograafia õppekavad ning praktikaasutused: Rocca al Mare Kool, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Viimsi Keskkool, Tallinna Reaalkool, Kohila Gümnaasium ja Tallinna Õismäe Vene Lütseum.
Projekti eesmärk on luua ja piloteerida uut loodusainete õpetajakoolituse praktikamudelit, milles praktika on hajutatud, üliõpilase staatus koolis muutub vaatlejast partnerõpetajaks ning põhikooli, gümnaasiumi ja kõrvalaeriala praktika on integreeritud.


• „3 in 1 – praktikakogukonna põhine kolmesuunaline kunstiõpetaja pedagoogilise praktika mudel”, mis valmis Annely Kösteri juhtimisel (EKA), toetussumma 15 000 eurot. Projekti on kaasatud EKA kunstipedagoogika õppekava ja praktikaasutused: Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Viimsi Keskkool, Rocca al Mare Kool, Sally Stuudio ja Eesti Kunstimuuseum.
Projekti eesmärk on töötada välja ja piloteerida praktikakogukonna põhine kunstiõpetaja pedagoogilise praktika mudel, mis arvestab nii hea pedagoogilise praktika tunnuste kui tööjõuturu (üldhariduskool, huvikool, kunstimuuseum) vajadustega ning loob tervikliku õppekava õpetajatöö olemuse mõistmiseks ja õpetaja kutseoskuste arenguks.

 

Kaks konkursil esitatud taotlust on veel hindamisprotsessis ja nende toetamine selgub juulis 2012.


Kõikide toetuse saajatega võetakse edasiste sammude täpsustamiseks ühendust.


Hindamiskomisjoni arvates oli positiivne, et konkursile esitatud taotlused olid põhjalikult koostatud ja uuendustesse sooviti kaasata suures mahus õppekavasid (13) ja praktikaasutusi (22). Praktikamudelid olid erineva detailsusastmega lahti kirjutatud, nendes oli uuenduslikke ja perspektiivikaid elemente, kuid mudelid ei olnud alati sõnastatud piisava konkreetsusega või ei kattunud käesoleva konkursi eesmärkidega. Positiivne oli kõrgkoolide suur huvi konkursi vastu - taotlusi esitati kaks korda suuremas mahus, kui konkursifond toetada võimaldas.


Praktikamudelite piloteerimine toimub septembrist 2012-juulini 2014. Loodame, et toetatavatest mudelitest arenevad positiivsed näited kõrgkoolide ja praktikaasutuste uudse koostöö kohta. Eduko büroo plaanib info piloteeritavate mudelite arengutest kõigile kättesaadavaks teha.

 

Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid: Alo Savi (Tartu Jaan Poska Gümnaasium), Leelo Tiisvelt (Viimsi Keskkool), Pille Slabina (SA Noored Kooli), Tarmo Salumaa (Merlecons ja Ko OÜ), Teibi Torm (SA Archimedes), Vilja Saluveer (HTM). Hindamiskomisjoni liikmed ei saanud hinnata taotlusi, kuhu nad olid kaasatud.

 

Lisainfo:

Liis Revell

liis.revell@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ