Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Otsime Eduko õpitoodete konkursi tööde hindajaid 17. detsember 2014

eduko  

Eduko büroo otsib õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ laekunud tööde hindajaid. Konkursi kohta saab lähemalt lugeda siit.


Tööülesanne: konkursile laekunud tööde hindamine ette antud vormi alusel, sh ettepanekute tegemine auhindade saamiseks. Komisjoni liikmed hindavad konkursil osalevaid töid 5-palli skaalal lähtuvalt hindamiskriteeriumitest 

15.1.  Õpitoode muudab tunni huvitavamaks;  

15.2.  Õpitoote uuenduslikkus; 

15.3.  Õpitoote rakendatavus;

15.4.  Õpitoote kasutamismugavus/arusaadavus;  

15.5.  Õpitoode toetab üld- ja/või ainealaste pädevuste arendamist. 

Hindamist vajab kokku 65 tööd järgmistes kategooriates:

  • Hariduslikud erivajadused (5 tööd)
  • Koolieelne lasteasutus (9 tööd) (hindajad olemas)
  • I kooliaste (13 tööd)
  • II kooliaste  (13 tööd)
  • III kooliaste (10 tööd) (reaal- ja humanitaarvaldkond eraldi)
  • Gümnaasium (9 tööd) (reaal- ja humanitaarvaldkond eraldi)
  • Kutseharidus/kõrgkool/mitteformaalne haridus (6 tööd) 

Iga töö kujutab endast kirjeldust (tavapäraselt 2-3 lk) ja/või videot (pikkus kuni 2 minutit). 


Ootame pakkumisi taotluste hindamiseks. Hinnata võib võtta ühe või mitu kategooriat. Iga tööd hindab vähemalt kaks hindajat.

Pakkumises palume tuua välja:

  1. Töötasu soov (netosumma)
  2. Milliseid kategooriaid soovite hinnata
  3. Lühike põhjendus, miks sobite antud kategooria(te) hindajateks

Tööde hindamise tähtaeg on 11.01.2015. Hindajatega sõlmitakse töövõtuleping.


Pakkumise esitamise tähtaega on pikendatud, uus esitamise tähtaeg on 05.01.2015. Palume saata vabas vormis avaldus läbi SA Archimedese dokumendihaldussüsteemi: http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/

Pakkumise sisestamisel dokumendihaldussüsteemi palume valida dokumenditüübiks „Muu“ ning kasutada pealkirjas sõna "Eduko õpitoodete hindamine".


Lisainfo: anna-stiina.parnaste@archimedes.ee


Kommentaarid: 1

Tere. Mulle saadeti edasi teade, et soovite õpitoodete konkursile laekunud töödele hindajaid. Olen reaal- ja loodusainetega kursis, kuid kuna osalesin ise gümnaasiumi astme osas konkursil, siis ma vist ei sobi hindajaks. K-L. Trahv
K.Trahv  |  05. jaanuar 2015

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ