Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Innovatiivselt mõtlevate õpetajakoolitajate ideed saavad Eduko programmist rahastust 26. oktoober 2010

eduko  

Eduko programmi lisataotlusvoorus saab 2011. aastaks esitada pöörasemaidki ideid, mille rahastamiseks on planeeritud kuni 1 miljon krooni. 

 

Ootame ideid, mis  loovad uue kvaliteedi õpetajakoolituse õppekavas (sh õppemetoodika, õpetajapraktika)  või õpetajahariduse atraktiivsuses lähtuvalt Õpetajahariduse strateegias 2009-2013 välja pakutud suundadest.

 

Hindamiskriteeriumid:

  • Idee laiem mõju, millist muutust see õpetajakoolituses loob
  • Idee uudsus, kuivõrd erineb see praegusest tavapärasest praktikast
  • Idee jätkusuutlikkus, milline on idee pikaajaline mõju ja rakendatavus pikemaajaliselt kõrgkoolis ja teistes kontekstides

Kasuks tuleb idee interdistsiplinaarsus ja huvigruppide kaasamine.

NB! Antud konkursi raames ei toetata konverentsitaotlusi, välislähetuste taotlusi, trükiste väljaandmist.


Eraldi taotlusvormi ei ole, kuid taotluses peavad leiduma järgmised väljad:

-          idee lühikirjeldus

-          tegevuse eesmärk, idee uudsus ja olulisus

-          sihtgrupp

-          vastutaja (koos kontaktandmetega)

-          ajakava

-          eelarve (tuua välja kululiigid ning mis kuus kulu planeeritakse)

-          jätkusuutlikkuse analüüs

 

Taotlus tuleb esitada kuni kahel leheküljel (A4, kirja suurus 12, reavahe 1,5). Taotlus tuleb saata allkirjastatult Eduko büroole hiljemalt 15. novembriks 2010. Palume saata taotlus ka meili teel aadressile tiina.anspal@archimedes.ee.


Vajadusel abistab taotluse koostamisel kõrgkooli Eduko koordinaator (vt kontaktandmeid veebis).

Taotlusi hindab selleks kokku kutsutud komisjon. 

Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi ei tule, siis jätab Eduko büroo endale õiguse summa osaliselt või täielikult välja jagamata jätta. 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ