Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Otsime oma meeskonda assistenti (Tallinn) 16. jaanuar 2014

eduko  

Otsime Eduko meeskonda Tallinnas rõõmsameelset ja töökat assistenti!

Programmi Eduko assistendi ülesandeks on programmi juhi abistamine nõupidamiste jt ürituste korraldamises ning taotluste, kirjade, pakkumiste jm registreerimisel elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi (WD).

Tegemist on osalise koormuse ja tähtajalise tööga - 32 tundi nädalas, perioodil 01.02.2014 kuni 31.05.2014. (Võimalik piknendamine). 


Tööülesanneteks on:

-           nõupidamiste, seminaride, koolituste korraldamine, sh ruumide leidmine, registreerimisvormide ettevalmistamine, suhtlus esinejate ja registreerunutega,  kokkuvõtete tegemine ;   

-           asjade, teenuste hankimine, sh pakkumiste võtmine, hindade võrdlemine, dokumentide säilitamine;

-           arvete sisestamine WD-sse;

-           kirjade, taotluste jm dokumentide registreerimine WDsse;

-           dokumentide paljundamine, skaneerimine ja säilitamiseks ettevalmistamine

-           vajadusel tegevjuhi asendamine suhtluses Eduko partnerülikoolidega.

 

Assistendilt ootame:

-           eesti keele väga heal tasemel valdamist kõnes ja kirjas;

-           korrektsust ja pingetaluvust;

-           võimet iseseisvalt otsustada ja tegutseda;

-           head suhtlemisoskust

-           oskust väga heal tasemel kasutada kontoriprogramme.

 

 Kasuks tuleb eelnev kogemus, dokumendihaldussüsteemide kasutamisel, ürituste korraldamise, dokumendihalduse korraldamise kogemus. Samuti huvi õpetajakoolituse arendamise vastu ning kiire õppimis-ja kohanemisvõime.

 Lisainfo saamiseks pöörduge palun KHA Eduko büroo juhataja Tiina Anspali poole telefonil 6999 394 või e-posti teel tiina.anspal@archimedes.ee.

Eduko programmi kohta leiab täpsemalt infot siit: http://eduko.archimedes.ee/et

Kui soovid kandideerida, palun saada avaldus koos palgasooviga ning CV hiljemalt 27. jaanuariks e-posti aadressile tiina.anspal@archimedes.ee


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ