Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Õpetajakoolitusse tuleb juurde uusi õppematerjale 05. juuni 2012

eduko  

2012. aasta märtsis kuulutas Eduko büroo välja konkursi "Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes", mille eesmärgiks oli toetada õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele õppetööks vajalike üld- ja ainedidaktiliste materjalide loomist.

 

Konkurss osutus väga populaarseks näidates, et vajadus uute õppematerjalide järele on suur. Täname kõiki osalejaid!

 

Hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse kuue õppematerjali väljaandmist:

 

1. Tallinna Ülikooli taotlus (esitaja Mare Oja) koostada õppematerjal „Ajalooõpetus ja -pildid 4+“, mille eesmärgiks on toetada ainetevahelist lõimingut.

 

2. Tallinna Ülikooli taotlus (esitaja Kadi Lukanenok) eestindada J. Thompsoni raamat „The Essential Guide to Understanding Special Educational Needs. Practical Skills for Teachers".

 

3. Tartu Ülikooli taotlus (esitaja Martin Ehala) koostada gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik. 

 

4. Tallinna Pedagoogilise Seminari taotlus (esitaja Lii Lilleoja) koostada õppefilmide komplekt „Tegevused erivajadusega lastega“ koos metoodilise materjaliga.

 

5. Tartu Ülikooli taotlus (esitaja Anita Kärner) koostada õppematerjal "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine".

 

6. Tartu Ülikooli taotlus (esitaja Miia Rannikmäe) koostada õppematerjal "Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis".Kõiki õppematerjale vaata siit: http://eduko.archimedes.ee/valminud-materjalid

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ