Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Õpitoodete konkursi parimad on selgunud 02. veebruar 2015

eduko  

Pressiteade:

SA Archimedes Eduko büroo koostöös algatusega Huvitav kool korraldas konkursi, mille eesmärk oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik.  

Hindamiskomisjon tõi esile kolm kõige märkimisväärsemat, eri õppeastmetele suunatud õpitoodet. „Imeline teadus hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamisel“, mille esitas  Valga Jaanikese Kool juures tõstsid hindajad esile töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada antud metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi. Koolieelse lasteasutuse kategoorias peeti auhinna vääriliseks autoreid Anneli Laamanni ja Kertu Sillastet tööde  „Täheloomad“ ja „Kuidas vikerkaar sai oma värvid“ esitamise eest. Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilastel digitehnoloogilisi oskusi, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu.

 

Rahva lemmikuks osutus töö NutiSensor, mille esitas Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Tanel Liira, kes koos oma endiste ja praeguste õpilastega arendab sensorite juhtmevaba ühendust nutiseadmetega. Eripreemia saanute seas oli huvitavaid õpitooteid seinast seina alates lõimingutest ja vana tarkuse uude kuube panekutest kuni veeriste tegemise ja klassivälise õpikeskkonna mõjusa kasutamiseni. Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda programmi kodulehel.

 

Konkurss oli Eduko büroo juhataja Tiina Anspali sõnul üle ootuste edukas, sest töid esitati väga palju ja mitmelt poolt üle Eesti. „Konkursil hinnati, kas ja mil määral muudab esitatud õpitoode tunni huvitavamaks, samuti selle uuenduslikkust, rakendatavust, kasutusmugavust, arusaadavust ja suutlikkust arendada üld- ja/või ainealaseid pädevusi,“ lisas Anspal.

 

Eraldi tõstis komisjon esile Konguta Kooli, kust esitati konkursile mitmeid põnevaid töid.  Huvitava Kooli nõukoja liikme Taavo Lumiste sõnul paistis Konguta Kool välja mitmete väga huvitavate õpitoodetega. „Mõni oli taasavastatud vana, mõni päris uudne lähenemine. Kokkuvõttes jäi Konguta pühendumus ja uudsuse otsimine silma kui kontseptuaalne tervik – nägemus huvitavast koolist, mille nimel pingutatakse süsteemselt,“  ütles Taavo Lumiste.

 

Konkursi auhinnafondi (4000 eurot) rahastas Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool. Hindamiskomisjoni kuulusid esindajad Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusest, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskusest, algatusest Huvitav Kool, Haridus-ja Teadusministeeriumist ja sihtasutusest Archimedes.

 

Eduko  on ajavahemikus 2008-2015 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatav haridusteaduste ja õpetajakoolituse programm, mida viib ellu SA Archimedes.


Lisainfo:

Tiina Anspal

Eduko büroo juhataja

SA Archimedes

e-post: tiina.anspal@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ