Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Avati õpetajakoolituse stipendiumi taotlusvoor 22. oktoober 2012

eduko  
Alates 22. oktoobrist kuni 5. novembrini on avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajakoolituse stipendiumiprogrammi taotlusvoor.

Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajakoolituse stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist ja tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas. Stipendiumiga soovitakse motiveerida andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama.

 

Stipendiumi võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks õppekavadel, mis kuuluvad õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagruppi. Sihtrühmaks on ka looverialade üliõpilased, kes osalevad aktiivselt laulu- ja tantsupeo pedagoogilises protsessis. Aastal 2012 eelistatakse loodus-, täppis- ja tehnoloogia õpetajakoolituse õppekavadel õppivaid üliõpilasi ning rahvusvahelises õpirändes osalenud üliõpilasi.

 

Stipendiumide arv määratakse stipendiumi nõukogu otsusega eelarveaasta võimaluste piires. Ühe stipendiumi suurus 2012/2013. õppeaastal on 1300 €.

 

Stipendiumi saavad taotleda immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad nii päevases kui avatud ülikooli õppes. Magistritasemel õppijad saavad stipendiumi taotleda alates esimest õppeaastast ning bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tasemel õppijad alates teisest õppeaastast. Hindamisele võetakse taotlused, kus taotleja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5.

 

Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige:

  • taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana ning taotleja kogemust ja panust vastava kutseala arendamisse;
  • looverialade üliõpilaste puhul õppimist õppekaval, mis valmistavad ette muusika- ja tantsuspetsialiste, laulu- ja tantsupeo kogemust ning taotleja aktiivset kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi.

Taotluste hindamisel antakse lisapunkte järgmistele taotlejatele:

  • päevases õppevormis õppivad tudengid;
  • magistriõppe teisel aastal õppivad tudengid;
  • 5-aastase integreeritud õppekava tudengid;
  • loodus-, täppis- ja tehnoloogia õppekavade tudengid;
  • esmakordsed taotlejad;
  • õpirändes osalenud.

Stipendiumi taotlusvorm tuleb täita SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse mobiilsusbüroo taotlussüsteemis aadressil www.archimedes.ee/taotlused. Taotlusvoor avatakse 22. oktoobril ning taotluste esitamise tähtaeg on 5. november 2012.

 

Lisaks taotlusvormile tuleb esitada akadeemilises üksuses kinnitatud õppeinfosüsteemi väljavõte õppetöö tulemustest koos keskmise hindega (üle positiivsete tulemuste). Magistriõppe esimese aasta üliõpilastel tuleb esitada õppeosakonnas kinnitatud eelmise õppeastme akadeemiline õiend ja kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille on välja andnud kõrgkool. Arvesse võetakse kõik taotlused, mis on esitatud 5.11.2012 kuupäevaga, kas digitaalselt allkirjastatult taotlussüsteemis või vastava kuupäeva postitempliga ümbrikus paberkandjal.

 

Lisainfo SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse mobiilsusbüroo veebilehel: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/opetajakoolituse-stipendium/

 

Kontaktisik SA-s Archimedes:

Ave Jalakas

ave.jalakas@archimedes.ee

Tel 699 6490

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ