Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uurimisprojekti „Õpetaja professionaalne areng ja selle toetamine“ (ÕPA) rahvusvaheline seminar 21. veebruar 2011

eduko  

6. aprillil kell 11.00-17.00 toimub Tallinna Ülikooli senati saalis (M-648) rahvusvaheline ÕPA seminar, millel osalevad nii Tallinna Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli õpetajauurijad ning külalisesinejad Helsingi ja Tampere Ülikoolist ning Austraaliast. Eesmärgiks on õpetajauuringute vastastikune tutvustamine ja uute ideede genereerimine, ühiste uuringute ja publikatsioonide kavandamine.

 

Ajakava ja esinejad:

11.00-11.10 Seminari eesmärkide ja päevakava tutvustamine – dots Madis Lepik

11.10-12.30 Õpetaja-ja õpetajakoolitusega seotud uurimissuunad Soomes –emeriitprofessor Pertti Kansanen, Helsinki Ülikool

12.30-13.30 Prioriteetsed suunad Austraalia õpetajauuringutes – prof Manjula            Waniganayake, Macquarie Ülikool, Austraalia

13.30-14.30 LÕUNA

14.30-15.00  Lasteaed kui kasvukeskkond õpetajate hinnangutes –  lektor, PhD Tiia Õun, Tallinna Ülikool

15.00-16.15  Impact of studying educational psychology on student teachers’ conception of learning and teaching –  prof  Edgar Krull, Tartu Ülikool

16.15-16.30 Õpetajauuringute temaatika Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli doktoriõppes – emeriitprof Leida Talts, projekti koordinaator Tallinna Ülikoolis

16.30-17.00 Arutelu ja kokkuvõtted seminarist

 

Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 21.03 meiliaadressil triin.piip@tlu.ee või telefonil 6199 767.

 

Seminari toetab haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ