Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uurimisprojekti “Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine” (ÕPA) seminar 3. juunil 30. mai 2011

eduko  

Eduko programmi 2. tegevuse raames finantseeritava uurimisprojekti “Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine” (ÕPA) seminar toimub 3. juunil 2011 Tartus Dorpat Konverentsikeskuses (Parroti saal).

 

Päevakava

11.00 Sissejuhatavad sõnavõtud projekti üldprobleemidest ja arengutest (Leida Talts ja Edgar Krull)

 

I Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng esmaõppes ja kohanemisaastal

11.15  Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalse identiteedi kujunemine (Äli Leijen, Margus Pedaste)

11.40  Õpetajakoolituse õppejõudude roll ja mõju õpetajakoolituse üliõpilaste reflektsiooni- ja analüüsioskuste kujunemisele (Mari Karm)

12.05. Õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste suhtlemiskompetentsuse arendamine. Õpetajate suhtlemiskompetentsuse ja selle arendamisvõimaluste väljaselgitamine (Jaan Mikk, Karmen Kalk)

12.30 Blogi kasutamisefektiivsuse välja selgitamine õpetajakoolituse praktikal ja kutseaastal (Piret Luik, Merle Taimalu, Karmen Kalk)

12.55. Lõuna

13.55. Õpetajate praktilise teadmise kujunemine  ja selle toetamisvõimaluste väljaselgitamine pedagoogilise psühholoogia mõistete omandamisel. Algajate ja meisterõpetajate erinevused õppetöö planeerimisel (Edgar Krull, Ingrid Raudsepp)

 

II Õpetaja professionaalse arengu uurimine karjääri vältel

14.35. Õpetaja professionaalse arengu uurimine karjääri vältel. Pedagoogilised arusaamad ja profiilid (Leida Talts)

15.10 Koolieelse lasteasutuse õpetaja professionaalse arengu indikaatorite väljaselgitamine Eestis, Soomes ja Rootsis lähtudes kultuurilis-ajaloolistest seisukohtadest. Eesti koolieelse lasteasutuse õpetajate kutsealase kompetentsuse väljaselgitamine (Marika Veisson, Aino Ugaste, Maire Tuul)

15.45 Arutelu uurimisteemade ühisprobleemidest ja koostöö võimalustest. Kokkuvõte (modereerivad Edgar Krull ja Leida Talts)   

 

Palume registreeruda hiljemalt 1. juuniks 2011 e-posti aadressil annika.konsap@ut.ee

 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ