Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Seminar "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" 08.06.2012 16. mai 2012

eduko  

Reedel, 8. juunil 2012 algusega kell 11 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses (saal Parrot) ESF programmi Eduko uurimisprojekti "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" seminar.

 

Uuring on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt, mille üldeesmärgiks on teede leidmine õpetaja professionaalsete õpingute tõhustamiseks õpetajakoolituse esmaõppes, kutseaastal ja täiendusõppes.

 

Päevakava

11.00 Sissejuhatav sõnavõtt projekti üldprobleemidest ja arengutest (Edgar Krull, Leida Talts)

 

I Õpetaja professionaalse arengu uurimine karjääri vältel

11.15 Õpetaja professionaalse arengu uurimine karjääri vältel. Pedagoogilised arusaamad ja
profiilid. (Madis Lepik, Krista Loogma).

11.50 Koolieelse lasteasutuse õpetaja professionaalse arengu indikaatorite väljaselgitamine Eestis, Soomes ja Rootsis lähtudes kultuurilis-ajaloolistest seisukohtadest. Eesti koolieelse
lasteasutuse õpetajate kutsealase kompetentsuse väljaselgitamine. (Marika Veisson, Aino Ugaste, Maire Tuul)

 

II Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng esmaõppes ja kohanemisaastal

12.25 Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalse identiteedi kujunemine (Äli Leijen, Katrin Kullasepp)

13.00 Õpetajakoolituse õppejõudude roll ja mõju õpetajakoolituse üliõpilaste reflektsiooni- ja
analüüsioskuste kujunemisele (Mari Karm, Anu Haamer)

13.35 Lõuna

14.30 Õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste suhtlemiskompetentsuse arendamine. Õpetajate suhtlemiskompetentsuse ja selle arendamisvõimaluste väljaselgitamine (Jaan Mikk, Karmen Kalk, Ülle Säälik)

15.05 Blogi kasutamisefektiivsuse välja selgitamine õpetajakoolituse praktikal ja kutseaastal (Piret Luik, Merle Taimalu, Karmen Kalk)

15.40 Õpetajate praktilise teadmise kujunemine  ja selle toetamisvõimaluste väljaselgitamine pedagoogilise psühholoogia mõistete omandamisel. Algajate ja meisterõpetajate erinevused õppetöö planeerimisel (Edgar Krull, Ingrid Raudsepp, Annela Liivat, Anne Okas)

16.15 Arutelu uurimisteemade ühisprobleemidest, koostöövõimalustest ja
ühiskogumikust. Kokkuvõte (Edgar Krull, Leida Talts)

 

Registreerumine 25. maini meiliaadressil annika.konsap@ut.ee

 

Lisainfo:

Annika Konsap

Tel 737 6478, 516 8128

annika.konsap@ut.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ