Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Õhus on uutmist 16. veebruar 2012

eduko  

 

Innovatsioonis, loovuses ja püsivas õppimises nähakse üha rohkem praeguste globaalsete murede ja vastuolude lahendamise võtit. Kui räägime õppimisest, loovusest ja innovatsioonist 21. sajandil, siis millest me tegelikult räägime? Mis on tulevikuõppimine, millisel viisil võiks see pakkuda lahendusi riikide ja rahvaste muredele ning kuidas saaks tulevikuõppimine viia edasi Eesti ühiskonda ja hariduselu? 27. jaanuaril toimunud tulevikuõppimise seminar oli sündmus, kus ei hakanud kordagi igav. See on kiitus nii korraldajatele kui ka esinejatele. Minu kolm kokkuvõtvat muljet seminarist on järgmised.

Mati Heidmets, sotsiaalpsühholoogia professor ja hariduspoliitika keskuse juhataja

 

Esiteks – õhus on kooliuuendust. Paljudel inimestel on tunne, et elu on koolil eest ära läinud. Kool on ainekeskne, elu probleemikeskne, koolil on järjest keerulisem kohaneda üha kiiremini uueneva digimaailmaga, aga ka olukorraga, kus õpetaja polegi enam peamine tarkuste varaait, vaid üks paljudest. Koolilt oodatakse isiksuse ja arengu toetamist, aga keegi ei tea, mida see praktikas tähendab. Õhus on pinget ja nõutust, vanamoodi ei saa, uutmoodi ei oska.

 

Teiseks – palju panustajaid. Hea uudis on, et kooli ja õppimise üle mõtlejaid ning selles valdkonnas tegutsejaid on palju ja erinevaid. Seminaril rääkisid nii kasvatusteadlased kui ka psühholoogid, haridustehnoloogid ja spordiinimesed, politoloogid ja keeleuurijad, õppurid ja praktikud. Mitmete sõnum oli, et vaikne kooliuuendus juba käib. Eestimaa eri nurkades tehakse imelisi asju selleks, et Eesti kooli parimal viisil 21. sajandi ellu sobitada. Teisalt juhtub sageli, et üks ei tea, mida teine teeb. Omaette toimetavad nii uurijaterühmad kui ka eri masti innovaatilised praktikud.

 

Kolmandaks – raud tahab tagumist. Seminar osutas, et Eestis küpseb kooliuuendus. Tallinna Ülikooli saatus on võtta selles praegu veel kaootilises ja õigeid suundi otsivas liikumises innustaja ja eestvedaja roll. Luua tuleks kooliuuendajate koostöövõrgustik, kuhu oleks haaratud nii uurijad, uudseid lahendusi katsetavad praktikud kui ka haridusametnikud, ning ette valmistada kooliuuendust toetav suurprojekt järgmise Eduko tarbeks. Lisaks tuleks kokku panna toimkond järgmise tulevikuseminari ettevalmistamiseks. See võiks olla tuleviku kooli teemal ning käsitleda nii kooliuuenduse maailmakogemust kui ka Eesti eri paigus toimuvaid imelisi kooliasju.

 

Tulevikuõppimise seminarile pani õla alla Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko.

  

Allikas: http://www.tlu.ee/?LangID=4&CatID=3513&ArtID=12614&action=article&uudiskiri

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ