Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko nõukoda kooskõlastas programmi prioriteedid 2013-2014 17. mai 2012

eduko  
07.05.2012 uues koosseisus kohtunud programmi Eduko nõukoda kooskõlastas programmi 2013-2014 prioriteedid ja tegi otsuse didaktikakeskuste e-keskkonna edasise arendamise osas.

 

Eduko nõukoja uuenenud koosseisus alustasid tööd: Martin Hallik (TÜ), Liina Siib (EKA), Margus Pärtlas (EMTA), Kalle Tammemäe (TTÜ), Merle Rihma (TPS), Eve Eisenschmidt (TLÜ), Urve Vool (SA Archimedes) ja Vilja Saluveer (HTM).

 

- Nõukoda kooskõlastas programmi prioriteedid ja eelarve 2013-2014.

Seoses haridusteaduste doktorikooli meetme avanemisega pärast Eduko programmi kinnitamist ei ole nii suure osa eelarvevahendite suunamine alategevusse 1. Õppejõudude järelkasvu ja doktoriõppe arendamine enam vajalik ning nõukoda toetas 355 000 euro suunamist alategevustesse 3. Õpetajakoolituse õppekavade arendamine ja
4. Õppemetoodika ja -sisu uuendamine. Lähtuvalt kooskõlastusest teeb programmi elluviija rakendusüksusele ja rakendusasutusele taotluse programmi muutmiseks.

 

Samuti kooskõlastati alategevuste prioriteetsed tegevused:

1. tegevuses on jätkuvalt prioriteediks programmi doktorantide õpingute toetamine;

2. tegevuses jätkatakse käimasoleva 12 uuringu ja analüüsi toetamist;
3. tegevuses on prioriteediks praktikamudelite piloteerimine, praktikakoolide kontseptsiooni väljatöötamine, koostöiste õppekavade piloteerimine ja õpetajaks õppimise võimaluste
kaardistamine;
4. tegevuses toetatakse eelkõige didaktikakeskuste võrgustiku ja e-keskkonna käivitamist ja
meistriklasside korraldamist;
5. tegevuses on prioriteediks juhtimiskoolituse korraldamine didaktikakeskuste eestvedajatele;
6. tegevuse juhtmõtteks on õpetajakoolituse populariseerimine bakalaureuseõppe
tudengite seas.

 

Eelpooltoodu ei ole ammendav nimekiri Eduko programmi raames lähiaastatel planeeritavatest tegevustest, vaid prioriteetsetest tegevustest, kuhu suunatakse oluline osa eelarvevahenditest.

 

- Nõukoda otsustas, et didaktikakeskuste e-keskkonna loomise, selle hilisema haldamise, toimimise ja arendamise otsustavad Tartu ja Tallinna Ülikool ning teavitavad oma otsusest elluviijat.

Kuna nimetatud ülikoolid on suurimad õpetajaharidust andvad kõrgkoolid, siis on oluline nende roll ja vastutus õpetaja kutsealase arengu toetamisel. Arengu toetamisel on oluline koht ka tugisüsteemil, milleks didaktika e-keskkond on mõeldud. EKA, EMTA, TPSi ja TTÜ prorektorid nõustusid, et kui didaktikakeskuste e-keskkond luua, siis kõik kõrgkoolid peaksid olema kaasatud ja e-keskkond võiks moodustada didaktikakeskuste võrgustiku nn „ühise vereringe".

 

Nõukoja koosoleku protokoll ja lisamaterjalid on leitavad siit.


Lisainfo:

Teibi Torm

tel 699 9396

teibi.torm@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ