Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Lõppes õpetajauurijate ühisprojekt ÕPA 10. märts 2014

eduko  
2013. aasta lõpus lõppes SA Archimedese Eduko büroo Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud ja ülikoolidega koostöös läbiviidud uuring „Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)“. Neli aastat TÜ ja TLÜ koostöös väldanud uuringu eesmärk oli tõhustada õpetajate professionaalseid  õpinguid. Projekti põhitulemusi koondav artiklite kogumik on kasutatav ka õppematerjalina.

Uuring oli Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt, mis jagunes kaheks alateemaks:

 

·         TÜ alateema „Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng esmaõppe ja kutseaasta vältel“;

·         TLÜ alateema „Õpetaja professionaalne areng karjääri vältel“.

 

TÜ uuris õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalse identiteedi kujunemist, sh suunatud refleksiooni mõju üliõpilaste professionaalse enesemääratluse arengule, õpetajate suhtlemiskompetentsuse ja selle arendamisvõimaluste väljaselgitamist ning õpetajate praktilise teadmise kujunemist ja selle toetamise võimalusi pedagoogilise psühholoogia põhimõistete omandamisel ning õppetöö kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.

TLÜ uuris ühiskonnas õpetajakutse transformatsiooni uurimist tööidentiteedi, pedagoogiliste arusaamade, karjäärimustrite ja toimetulekustrateegiate tähenduses ning koolieelse lasteasutuse õpetaja professionaalse arengu indikaatorite väljaselgitamist Eestis, Soomes ja Rootsis ning Eesti koolieelse lasteasutuse õpetajate kutsealase kompetentsuse väljaselgitamist.

Uuringu lõppedes anti välja projekti põhitulemusi tutvustav artiklite kogumik, mille pidulik tutvustamine toimus 18. veebruaril Tartu Dorpati konverentsikeskuses.

 

Ürituse kajastust vaata siit: http://www.reporter.ee/2014/02/18/esitleti-opetajakoolituseteemalist-uuringut/

Vikerraadios toimunud tutvustus: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2212871

 

Uuringu tervikkogumikuga saab tutvuda siin

 

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ