Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Osale didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüsi lõpparuande tutvustusel 01. veebruar 2012

eduko  
Kutsume osalema didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüsi lõpparuande tutvustusel esmaspäeval, 13.02 kell 16.00-17.30 Tallinnas EKKA ruumides (Toompuiestee 30) ja Tartus Pedagogicumis (Tähe 4). Registreeru üritusele siin.

Didaktikakeskuste eelanalüüsi lõpparuanne sisaldab e-keskkonna visiooni, arenduskava, kasutajanõuete dokumenti ja olemasolevate didaktikaalaste e-keskkondade kaardistust:

Lühikokkuvõte visioonist. Loodav e-keskkond peab koondama kõikide erialavaldkondade didaktikaalase infovahetuse ja soodustama didaktikaga tegelevate inimeste koostööd. E-keskkonna peamised kasutajad oleksid: didaktikud (õpetajakoolituse õppejõud, metoodikud), õpetajakoolituse üliõpilased ja tegevõpetajad.

Didaktika e-keskkond peab võimaldama võimalikult lihtsalt otsida süstematiseeritud infot. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb paralleelselt e-keskkonna tarkvara väljatöötamisega
luua Eestis haridusvaldkonnas kasutatavad liigitused (taksonoomiad, klassifikaatorid). Loodavad liigitused võiksid kehtida Eestis kogu haridusvaldkonna ulatuses ja nendel võiks hakata põhinema erinevate süsteemide andmevahetus. Olemasolevatest e-keskkondadest eristumiseks peab didaktika e-keskkonna sisuline fookus olema:
o    kõrgkoolides haridusteadusega tegelemine,
o    tegevõpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste kaasamine teadustegevusse ja
o    kõrgkoolide poolt tegevõpetajatele uute innovaatiliste lahenduste tutvustamine.

Eelanalüüs viidi läbi kümnete õpetajakoolituse õppejõudude, kõrgkoolide juhtkonna liikmete, HTM-i jt kaasamõtlejate kaasabil, täname! Eelanalüüsi projekti juhtis Andrus Sarv (Trinidad Consulting OÜ, eelanalüüsi projektijuht), ekspertidena töötasid Prof Tago Sarapuu (Tartu Ülikool, reaal- ja loodusainete valdkondlik töörühm), Rein Prank (Tartu Ülikool, reaal- ja loodusainete valdkondlik töörühm) ja Mart Laanpere (Tallinna Ülikool, haridustehnoloogia keskuse juhataja).

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ