Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Konverents: Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks! 07. märts 2011

eduko  
Kutsekoda kutsub konverentsile "Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!" 17. märtsil 2011 kell 10.30-17.00 Swissotelis, Tornimäe 3, Tallinn.

 

Euroopa Liit on arendamas ühtset elukestva õppe ruumi, mille keskmes on õpiväljundipõhine Euroopa ühtne elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (European Qualifications Framework for Life Long Learning - EQF). EQF seob omavahel eri riikide riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ja –raamistikud (st tunnistused ja diplomid) aidates nii õppijaid ja töötajaid, kes soovivad teises riigis töötada või jätkata õpinguid mõnes muus haridusasutuses. Aastast 2012 on kõigil liikmesriikidel  kohustus lisada kõigile väljaantavatele kvalifikatsioonitunnistustele ja diplomitele märge vastava EQF-i taseme kohta.

 

Konverentsi eesmärk on:

- Tutvustada Eesti kvalifikatsiooniraamistikku (EKR) ning selle seoseid EQF-ga;

- Selgitada huvirühmadele kvalifikatsiooniraamistike otstarvet ja oodatavat kasu;

- Tutvustada vastvalminud, Euroopa Komisjonile esitatavat aruannet, mis kirjeldab  EKR-i arengut ja Eesti kvalifikatsioonide sidumist EQF-ga.


Päevakavas:

- Milleks meile Euroopa ühtne elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik?

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) taustast ja ideest räägib Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Külli All.

- Eesti kvalifikatsioonid ja nende sidumine EQF-iga.

Eesti kvalifikatsioonide sidumisest EQF’iga ning sidumisraportist teeb ettekande Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna.

- Naaberriikide kogemus kvalifikatsiooniraamistiku arendamisel.

- Paneeldiskussioon ”Milleks ja kuidas EKR-i kasutada?”

Osalevad tööandjate, töötajate, õppijate ja HTM’i esindajad. Moderaator Tauri Tallermaa.


NB! Konverents on osalejatele tasuta.


Registreerumine 11.märtsini 2011 veebiaadressil: http://kutsekoda.ee/et/kutsekoda/teavitusjakoolitus/esf_konverents

Lisainformatsioon:

Maarja All

maarja.all@kutsekoda.ee

58192838

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ