Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Hariduse Kutsenõukogu otsustas uuendada õpetaja kutse andmise süsteemi 05. august 2011

eduko  
Kutsekoja Hariduse Kutsenõukogu arutas 01.06.11 koosolekul arenguid kutsesüsteemis, õpetaja kutse andmise võimalikke arengustsenaariumeid ja hariduse valdkonna kutsete kaardistamise tulemusi. Koosoleku protokolli leiate siit.

Otsused õpetaja kutse andmise süsteemi uuendamise osas:

- Margus Pedaste tutvustas väljatöötatud nelja erinevat õpetaja kutse andmise stsenaariumi, stsenaariumite võrdlusega saab tutvuda siin.

- Väljatöötatud stsenaariumid erinevad kahe põhitunnuse poolest:

*  kas kutse omamine on haridusasutuses töötamiseks vajalik või mitte;

*  kas õpetaja kutsestandardeid on üks või mitu.

- Otsustati, et õpetaja kutse andmise võimalikest arengustsenaariumidest liigutakse edasi variandiga C, st koostatakse mitu kutsestandardit ning kutse taotlemine koolis töötamiseks on vabatahtlik.

- Otsustati teha HTMile ettepanek vabatahtliku kutsesüsteemi väljaarendamisel loobuda atesteerimissüsteemist.

- Otsustati moodustada töörühm kõrgkoolide esindajatest, et välja töötada esmataseme kutse andmise kord kõrgkoolides.

- Otsustati kutsuda kokku erinevaid huvigruppe ühendav ümarlaud, et arvutada välja õpetaja kutse andmise stsenaariumi rakendamise hind (eraldi üleminekuhind ja töös hoidmise hind).


Teised koosolekul käsitletud teemad:
- Katrin Kerem tutvustas esmataseme kutsete süsteemi.  2008. aastal jõustunud Kutseseadus näeb ette esmakutse andmise, see on muudatus kutsesüsteemis, mille tagajärjel on kutsesüsteemis tekkimas kahte eri tüüpi kutseid: (1) esmataseme kutse antakse formaalharidussüsteemis toimuva kutseõppe lõpetamisel. ja (2) teist tüüpi kutsed tõendavad tööalast kompetentsust ning mida antakse töömaailma organisatsioonide, tööandjate esindajate või kutse- ja  erialaühenduste poolt. Kutseseadusest lähtuvalt peavad töömaailma kutse andjad kutse andmise õiguse saamiseks läbima avaliku konkursi, esmataseme kutse andjad ei pea konkurssi läbima. Kutsenõukogu otsustab esmataseme kutse andja õiguse andmise , kui õppekavarühm on riiklikult tunnustatud ja selle õppekavad vastavad kutsestandardile.
- Maris Vaht tutvustas hariduse valdkonna kutsete kaardistamise tulemusi. Tegemist on süsteemse pildiga sellest, kuhu rahvusvahelises süsteemis paigutub õpetaja kutse ja kõik õpetaja kutsele lähedased ametid.
-  Heli Ainjärv tutvustas Mootorsõidukijuhi õpetaja kutsestandardi algatamise ideed.

Kutsenõukogu toetas standardi väljatöötamist.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ