Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kõrgkoolides alustatakse kolme koostöise projekti elluviimist 28. mai 2012

eduko  

Aprillis 2012 kuulutas Eduko büroo välja konkursi "Õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamine kõrgkoolidevahelises koostöös", mille eesmärgiks oli toetada kõrgkoolidevahelist koostööd esmaõppe õppekavade koostamisel või arendamisel eesmärgiga luua terviklik, kõrgkoolide tugevustel põhinev õppekava või õppekava osa. Konkursile esitati viis taotlust. Täname kõiki osalejaid!

 

23. mail 2012 kogunenud hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse kolme koostöist projekti:

 

1. Tallinna Ülikooli (taotluse esitaja Lehte Tuuling), Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli taotlus alushariduse pedagoogi õppekava juurde kõrvalaine mooduli "Mitmekultuuriline kasvatus alushariduses" loomiseks, toetussumma 7795,93 eurot. Mooduli eesmärk on toetada lasteaiaõpetajate valmisolekut töötada erineva kultuuritaustaga lastega koolieelsetes lasteasutustes.


2. Eesti Kunstiakadeemia (taotluse esitaja Annely Köster) ja Tallinna Ülikooli taotlus Eesti Kunstiakadeemia magistriõppekava „Kunstiõpetaja“ kutseõpingute mooduli üldkasvatusteaduslike ja psühholoogiaainete ploki arendamiseks, toetussumma 7500 eurot.


3. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (taotluse esitaja Anu Sööt) ja Tallinna Ülikooli taotlus koostöise õppekava osa "Tantsuõpetus üldhariduskoolis" arendamiseks, toetussumma 3500 eurot.

 

Kaks konkursiprojekti on veel hindamisprotsessis ja nende toetamine selgub juunis 2012.

 

Hindamiskomisjoni arvates oli positiivne kõikide õpetajakoolitust pakkuvate kõrgkoolide kaasatus konkursiprojektidesse. Projektid olid erineva mahuga ning kaasatud sihtgrupi suurus oli väga erinev. Kokku kavatsetakse kolme toetust saanud projekti kaasata 185 õpetaja-koolituse üliõpilast, lisaks täiendõppijad. Esitatud taotlused vastasid hindamiskriteeriumitele, mõnede projektide kitsaskohaks oli kõrgkoolide arendustöö tulemuse määratlemine kahe aasta perspektiivis. 

 

Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid: Heli Mattisen (Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi-agentuur), Vilja Saluveer (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Laidvee (Haridus- ja Teadusministeerium) ja Teibi Torm (SA Archimedes).

 

Lisainfo:

Liis Revell

liis.revell@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ