Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko koordinaatorite 28.06.2011 koosoleku kokkuvõte 08. juuli 2011

eduko  

Eduko koordinaatorid kohtusid 28.06.2011 Tallinnas, et arutada 2011. aasta vahearuande esitamise ja tegevuskava muutmise korda. Samuti andsid Eduko büroo töötajad ülevaate 2012. aasta kesksetest tegevustest, eelarve jaotusest ja tegevuskava koostamise ajakavast. Päeva lõpetasime ühise meresõiduga Tallinna lahel. 

 

Koosoleku materjalid:

2011. aasta vahearuanne ja tegevuskava muutmise taotlus1.pdf

2012. aasta eelarve ja kesksed tegevused_T1-T2.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T3-T4.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T5-T6.pdf

 

2011. aasta vahearuande koostamine

Vahearuanne esitatakse hiljemalt 07.09.2011 elektrooniliselt ja programmi eest vastutaja poolt digitaalselt allkirjastatuna Katrin Kiislerile (katrin.kiisler@archimedes.ee).

 

Vahearuanne esitatakse lihtsustatud tegevuskava vormil, vt näidist slaidil lk 4 (alusfaili edastab koordinaatoritele Eduko büroo).

 

Vahearuanne kajastab perioodi 01.01-31.07.2011 tegevusi. Vahearuanne peab järgima samu tegevusi ja tulemusi, mis tegevuskavas näidatud. Vahearuandes ei pea näitama eelarve kasutamist.

 

2011. aasta tegevuskava muutmise taotlus

2011. aasta tegevuskava muutmise taotlus tuleb esitada koos vahearuandega hiljemalt 07.09.2011 elektrooniliselt ja programmi eest vastutaja poolt digitaalselt allkirjastatuna Katrin Kiislerile (katrin.kiisler@archimedes.ee)

 

Tegevuskava muutmise taotlus tuleb esitada täiendatud tegevuskava vormil, vt näidist slaidil lk 11 (alusfaili edastab koordinaatoritele Eduko büroo).

 

2011. aasta kevadsemestriks planeeritud tegevused/kulud peavad olema tehtud hiljemalt 31.10.2011 (kulud peavad olema kajastatud VMT-s nr 15). Tegevuskava muutmise taotluses tuleb näidata uue tegevuse kulud ja nende jaotumine VMT-de lõikes. Tegevuskava ei või muuta rohkem kui 20% vastava tegevuse partneri omategevuste (prioriteetide) kogueelarve.

 

Keskselt planeeritud ja partneritele ette antud tegevusi asendada ei saa, muuta saab ainult partneri prioriteetide kohta esitatud tegevusi/kulusid. Iga muudatust tuleb taotluses põhjendada ja välja tuua, miks varem planeeritud tegevust enam vaja pole (kuidas ilma algse tegevuseta soovitud tulemusteni jõutakse).

 

Eduko büroo aktsepteerib ainult põhjendatud taotlusi, mis on seotud partneri üldiste eesmärkidega!

 

2012. aasta eelarve ja kesksed tegevused

2012. aasta eelarve jääb 2011. aastaga samale tasemele, 2012. aasta tegevuste kogueelarve on 1 157 314 eurot (ca 18,1 mln EEK). Rohkem on konkurssidepõhiseid suunatud toetusi, ennekõike tegevustes 3 ja 4. 2011. aasta eelarvet on võimalik kasutada kuni 31.12.2011.

 

Tegevuste eelarve jaotub järgmiselt: elluviija 163 445 eurot, partnerid 372 600 eurot,
kesksed konkursid, sh uuringud 621 269 eurot.

 

Eelarve jaotus partnerite vahel:

Tallinna Ülikool 170 000 eurot, Tartu Ülikool 170 000 eurot, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 10 500 eurot, Tallinna Pedagoogiline Seminar 9000 eurot, Tallinna Tehnikaülikool 9000 eurot, Eesti Kunstiakadeemia 4100 eurot.

  

Ülevaade 2012. aasta kesksetest tegevustest:

2012. aasta eelarve ja kesksed tegevused_T1-T2.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T3-T4.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T5-T6.pdf

 

2012. aasta tegevuskava koostamise ajakava

05. oktoober 2011 - partnerid esitavad Eduko büroole esialgsed tegevuskavad ja eelarved

26. oktoober 2011 - nõukoda annab esmase hinnangu partnerite tegevuskavadele

november 2011 - Eduko büroo ja partnerite vahelised konsultatsioonid ning tegevuskavade muutmine/täiendamine

25. november 2011 - Eduko büroo esitab nõukojale kinnitamiseks koondtegevuskava

2. detsember 2011 - nõukoda kinnitab koondtegevuskava ja eelarve

12. detsember 2011 - Eduko büroo kooskõlastab koondtegevuskava ja eelarve haridus- ja teadusministeeriumiga

15. detsember 2011 - Eduko büroo esitab koondtegevuskava ja eelarve rakendusüksusele

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ