Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kutsume esitama abstrakte konverentsile "Teooria kohtub praktikaga - olulised küsmused õpetajatöös" 22. mai 2014

eduko  
Kutsume teid osalema konverentsil, mis on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses.

Teema:

Teooria ja praktika on õpetajahariduse kaks võrdselt olulist alustala. Nende omavahelist dialoogi on hakatud viimastel kümnenditel üha enam tähtsustama, kuid tänaseni peetakse liigset teooriakesksust ja teatavat lõhe teooria ja praktika vahel õpetajakoolituse keskseks probleemiks. Kõrgekvaliteediline õpetajaharidus saab sündida aga vaid nende kahe sümbioosis ja dialoogis.

Konverents “Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös” tutvustab hariduspraktikale oluliste uuringute tulemusi ja aittehaab tõstatada koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.


Konverentsiga  märgime rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsatsiooni ISATT laienemist Eestisse.


Ettekannetena ootame nii õpetajaharidust käsitlevate uuringute tutvustusi kui ka õpetaja tööst üles kerkinud oluliste (sh jõustavate või problemaatiliste) teemade tutvustusi.


Valida on võimalik kolme erineva formaadi vahel:

  • Suuline ettekanne (kestus 15 minutit). Oodatud on nii teoreetiliste kui empiiriliste uuringute tutvustamine.  

  • Posterettekanne. Võimaldab esitada oma uurimistulemusi või teoreetilist ülevaadet visuaalselt. Oma postrite tutvustamiseks on aega 10 minutit.

  • Oluline teema praktikast (10 min). Õpetaja tööst kerkinud oluliste teemade esitamine õpetaja igapäevasest tööst, mida võiks sügavamalt edasi uurida kas magistri-või doktoritöö raames. Selles kategoorias ootame just tegevõpetajate lühemaid välkettekandeid.  

 

Osalejad: konverentsile on eriti oodatud õpetajad ja hariduse valdkonna magistrandid ja doktorandid, samuti õppejõud ja teadlased nii Eestist kui mujalt. Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel.


Abstraktide  esitamine

Ootame ettekannete abstrakte (pikkus kuni 300 sõna)  20. juuniks 2014. Abstraktide esitamine toimub elektrooniliselt läbi konverentsi kodulehe koostoopaevad.archimedes.ee

Suulise  ettekande ja posterettekande abstrakt sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohti, uuringu eesmärke, uurimismeetodeid ja (oodatavaid) tulemusi.

Praktikas oluliste teemade abstrakt sisaldab teema kirjeldust, olulisuse põhjendust ning esialgseid uurimisküsimusi.


Tähtajad:

Ettekannete abstraktide esitamise tähtaeg: 20.06. 2014

Ettekannete vastuvõtmise teade: 11.07.2014

Registreerimine konverentsile: 1. 09-15.11. 2014


Osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerumine konverentsi veebilehe kaudu (alates 1. septembrist)

Rohkem infot konverentsi kohta kodulehel.


Lisainfo ja kontakt: tiina.anspal@archimedes.ee


Konverentsi korraldavad SA Archimedes Eduko büroo koostöös Tartu Ülikooliga ja Talinna Ülikooliga.  Konverentsi toetab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond haridusteaduse ja õpetajakoolituse programmi Eduko kaudu.


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ