Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Konkursi tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse tähtaeg on 02.03.2011 09. veebruar 2011

eduko  

Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud esitama taotlusi konkursile „Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse". Konkursi kaudu saavad Eduko partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud kaasata tegevõpetajaid õppetöö läbiviimisesse, näiteks kutsuda tegevõpetajaid läbi viima loenguid, seminare, praktikume, koolitusi üliõpilastele. Tegevõpetajate kaasamise eesmärgiks on suurendada haridusasutuste ja kõrgkoolide vahelist koostööd ning üksteiselt õppimist, rikastada õppeprotsessi seostades teooria enam praktikaga ning toetada  õppejõudude ja üliõpilaste  professionaalset arengut ja õppimist.


Kokkulepped tegevõpetajaga õppetöö läbiviimiseks mõne õpetajakoolituse ainekursuse raames sõlmib õppejõud ise. Toetame minimaalselt viie tunni kuni kogu õppeaine läbiviimist ja üliõpilaste mentorlust 2011-12 õppeaastal. Raha saab taotleda tegevõpetaja töötasu maksmiseks ja sõidukuludeks. Töötasu summa lähtub kõrgkoolis kehtestatud palgaastmetest, abikõlblikud on ka õppetöö ettevalmistamise kulud. Taotluses palume tuua tööjõukulu ja ettevalmistustöö kulu eraldi välja.


Konkursi fond on 100 000 EEK (6 391 EUR).

 

Hindamiskriteeriumid:

1. Tegevõpetajate töö vajalikkus õppetöö läbiviimise ja õppekavaarenduse seisukohast. 

2. Vastava ainekursuse seotus kõrgkooli õppekavaarenduse prioriteetidega. Kõrgkooli õppekavaarenduse prioriteedid tulenevad olenevalt kõrgkoolist kas kõrgkooli arengukavast, kõrgkooli õpetajakoolituse arengukavast või valdkondliku töörühma tegevuskavast vms õpetajakoolituse arengusuundi määratlevast dokumendist.

3. Võrdsete taotluste korral eelistatakse kursusi, kus õpetajakoolituse õppejõul ei ole koolikogemust või see jääb pikema aja taha.

  

Taotluse esitamine:

- Õpetajakoolituse õppejõud leiab ja sõlmib kokkulepped tegevõpetajaga õppetöö läbiviimise mahu ja tasustamise osas ning koostab vastavalt vormile taotluse ning esitab taotluse kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli koondi Eduko büroole.

- Kõrgkooli koondtaotluse edastab allkirjastatult koordinaator postitempli tähtajaga 02.03.2011 Eduko büroole (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: „Tegevõpetaja“)  ja elektrooniliselt e-posti aadressil teibi.torm@archimedes.ee

või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.

- Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid ja Teibi Torm Eduko büroost.  

 

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

- Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.

- Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

 

Hindamiskomisjoni kuuluvad kõikide partnerkõrgkoolide esindajad ning üks erapooletu esindaja. Partnerkõrgkooli esindaja ei saa hääletada enda kõrgkooli taotluste poolt.

 

Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool  õigus toetada taotlust osaliselt.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ