Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kogemusvahetusreiside konkursi tähtaeg on 23.02.2011 03. veebruar 2011

eduko  

Eduko programmi partnerkõrgkoolidele on avatud võimalus esitada taotlusi kogemusvahetusreiside konkursile. Kogemusvahetusreisi käigus kohtutakse üksi või grupiga teise kõrgkooli või haridusasutuse kolleegidega, eesmärgiga tutvuda õpetaja esmaharidusega seotud info ja praktikaga. Konkursi fond on 250 000 EEK (15 978 EUR). Taotluste esitamise tähtaeg on 23.02.2011.


Kogemusvahetusreiside toetamisel eelistatakse ideid, mis lähtuvad Eduko programmi raames partnerite vahel kokkulepitud 2011 aasta õppekavaarenduse prioriteetidest:

-      Õpetajakoolituse õppekavade sisu arendamine

-      Pedagoogilise praktika arendamine

-      Didaktikaalase kompetentsi arendamine

 

Hindamiskriteeriumid:

1. Kogemusvahetusreisi eesmärgi seotus Eduko (vt eespool) ja/või kõrgkooli õppekavaarenduse prioriteetidega. Kõrgkooli õppekavaarenduse prioriteedid tulenevad olenevalt kõrgkoolist kas kõrgkooli arengukavast, kõrgkooli õpetajakoolituse arengukavast või valdkondliku töörühma tegevuskavast vms õpetajakoolituse arengusuundi määratlevast dokumendist.

2. Kogemusvahetusreisilt saadava info rakendatavus, st. millised on taotleja võimalused reisilt saanud infot rakendada ja kuidas plaanitakse infot rakendada ja levitada.

3. Kuna kogemusvahetusreis on kallis viis info kogumiseks, siis arvestatakse ka sellega kuivõrd põhjendatud on kogemusvahetusreis soovitud info kogumiseks.

 

Taotluse esitamine:

- Taotlus tuleb esitada vastavalt näidisele, mille leiate siit. Taotlus tuleb esitada kõrgkooli koordinaatorile, kes esitab kõrgkooli koondi Eduko büroole.

- Taotlus tuleb saata kas allkirjastatult, postitempli tähtajaga 23.02.2011 Eduko büroole  (SA Archimedes, Eduko büroo, Koidula 13A, 10125 Tallinn, märksõna: „Kogemusvahetusreis“) ja elektrooniliselt e-posti aadressil teibi.torm@archimedes.ee

või ainult elektrooniliselt digiallkirjastatult.

- Taotluse koostamisel abistavad partnerite Eduko koordinaatorid ja Teibi Torm Eduko büroost.

 

Taotluse koostamisel pöörake tähelepanu järgnevale:

- Taotletavast summast moodustab 5% partnerkõrgkooli omafinantseering.

- Taotlusi saavad esitada ainult Eduko partnerkõrgkoolide töötajad.

- Konkursil ei rahastata konverentsikülastusi, samuti ei rahastata õpetajate täienduskoolituste arendamisele suunatud kogemusvahetusreise, v.a kui need on seotud esmaõppega.

 

Hindamiskomisjoni kuuluvad kõikide partnerkõrgkoolide esindajad ning üks erapooletu esindaja. Partnerkõrgkooli esindaja ei saa hääletada enda kõrgkooli taotluste poolt. Kui hindamiskriteeriumidele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool  õigus toetada reisi osaliselt.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ