Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kutse kasvatusteaduste valdkonna konverentsile ja 2012. aasta konkursi lõpetamisele 10. mai 2012

eduko  
Kõik huvilised on oodatud kasvatusteaduste valdkonna konverentsile ja kasvatusteaduslike tööde 2012. aasta riikliku konkursi pidulikule lõpetamisele, mis toimub 16. mail algusega kell 13.00 Ajaloo Instituudi saalis (Rüütli 6, Tallinn).

 

Konverentsi ettekanded annavad suurepärase läbilõike kõigist konkursile esitatud tööde kategooriatest, konkursi tulemused selguvad kohapeal. 2012. aasta konkursile esitati seitsmesse kategooriasse kokku 42 kasvatusteaduslikku tööd.


Päevakava

13.00–13.05 Konverentsi avamine. Rain Mikser, TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor

13.05–13.15 Päevakohane sõnavõtt. Andres Koppel, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler

13.15–13.25 Ülevaade 2012. aasta konkursist ja reglemendist. Leida Talts, konkursi hindamiskomisjoni esinaine, Tallinna Ülikool

13.25–13.40 Võitjate autasustamine. Andres Koppel, Haridus- ja Teadusministeerium, Leida Talts, Tallinna Ülikool

13.40–15.30 Konkursile esitatud tööde lühiettekanded, läbilõige erinevatest kategooriatest

13.40–14.00 Aivar Põldvee (Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Eesti Keele Instituut) „Viis aabitsat ja Forseliuse õppeviis”. Eesti keeles publitseeritud teadustöö.

14.00–14.20 Eve Kikas (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) „Mutual Trust between Kindergarten Teachers and Mothers and its Associations with Family Characteristics in Estonia and Finland”. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel.

14.20–14.40 Kirsti Kislenko (Tallinna Ülikool) „Exploring pupils' beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway“. Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö.

14.40–15.00 Jana Kadastik (Tallinna Ülikool) „Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks“. Magistritöö.

15.00–15.20 Kristi Laanemäe (MTÜ Loovalt Tulevikku) „Tähelepanu! Valmis olla! Kunst!”. Didaktilis-rakenduslik töö.

15.20–15.40 Maia Muldma (Tallinna Ülikool), „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas“. Õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat).

15.40–16.30 Ürituse lõpetamine ja vastuvõtt

 

Osavõtt on tasuta, kohustuslik on eelregistreerumine hiljemalt 13. maiks veebilehel http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=451

 

Lisateave konkursi kohta www.etag.ee/teadpop


Kasvatusteaduslike tööde riiklikku konkurssi korraldavad Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts ja Eesti Teadusagentuur, töid säilitab Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:

Margit Lehis, kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur, teaduse populariseerimise osakond

Tel 730 0335, 520 3270

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ