Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Ootame kasvatusteadlasi osalema kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil! 12. märts 2012

eduko  
Välja on kuulutatud 2012. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss preemiafondiga 4350 eurot. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märtsil.

 

Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, rahastajaks Haridus- ja teadusministeerium.

 

Välja antakse seitse preemiat järgmistes kategooriates:

1. eesti keeles publitseeritud teadustöö - 750 eurot

2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel - 600 eurot

3. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) - 600 eurot

4. magistritöö - 600 eurot

5. populaarteaduslik töö - 600 eurot

6. didaktilis-rakenduslik töö - 600 eurot

7. õpikud (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) - 600 eurot

 

Konkursitööd esitatakse elektrooniliselt.

 

Nõuded tööle:

- Konkursile tuleb esitada töö või selle koopia.

- Vähemalt üks töö autoritest peab olema Eesti alaline elanik.

- Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2011).

- Töö peab olema registreeritud elektroonilises veebikeskkonnas www.archimedes.ee/konkursid. Samas keskkonnas toimub ka tööde esitamine, vajadusel on võimalik üles laadida lisafaile. Kui töö fail on liiga mahuks (nt väga mahukas kujundatud trükis vms), siis tuleb see saata Eesti Teadusagentuuri aadressil Soola 8, Tartu 51013 Tartu, ümbrikule „Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss“.

 

Lisaks tööle tuleb esitada:

- Töö iseloomustus ühes töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk) - esitada elektrooniliselt registreerimiskeskkonnas.

- Konkursitöö autori kirjalik nõusolek osalemiseks juhul kui taotlejaks ei ole autor ise – võimalusel elektrooniliselt digiallkirjaga, selle puudumisel originaalallkirjaga paberkandjal.

 

Konkursi tulemused avalikustatakse mais 2012.

 

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate aadressil www.archimedes.ee/teadpop

 

Lisateave:

Margit Lehis

teaduse populariseerimise osakond

Eesti Teadusagentuur

Tel 730 0335, 520 3270

margit.lehis@etag.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ