Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valmisid õppematerjalid ettevõtlikkuse edendamiseks põhikoolis 10. jaanuar 2012

eduko  
Anneli Kasesalu (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži) poolt juhitud Eduko programmi innovatiivsete ideede konkursi võiduprojekti kaudu loodi uusi õppematerjale abiks ettevõtlikkuse edendamisel põhikoolis.

Projekti "Ettevõtlikkuse arendamine põhikooli II ja III kooliastmes" käigus korraldati õppematerjalide koostamise konkurss, milles osalesid 9 meeskonda, mis koosnesid klassiõpetaja eriala üliõpilastest ja tegevõpetajatest. Veebruarist augustini korraldati osalejatele teemakohaseid koolitusi ning seminare. Projekti raames loodi üheksa erinevat õppematerjali ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks põhikoolis. Materjal on suunatud nii õpetajakoolitajatele üliõpilaste ettevalmistamiseks ettevõtlikkuspädevuse alal kui ka tegevõpetajatele oma igapäevatöös kasutamiseks.

Projekti raames toimunud ürituste ja valminud materjalidega saab tutvuda TLÜ Haapsalu Kolledži kodulehele alateema all konkurss „Olen ettevõtlik 2011“


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ