Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Innovest saab toetust taotleda õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks 16. mai 2011

eduko  
4. mail kuulutasid SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“. Vooru raames saavad õpetajad omandada uusi teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud uute õppekavade rakendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg SA Innovesse on 3. juuni 2011 kl 17. Välja on võimalik jagada üle 1,2 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.

 

Avatud taotlusvooru eesmärk on toetada pedagoogide täienduskoolitusi, mis aitavad kaasa põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade kasutuselevõtmisele, õpetajate täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamisele ja õpetajate pädevuse tõstmisele.

Toetatakse kahte pedagoogide täienduskoolituse valdkonda nii eesti kui vene õppekeelega koolides: ainevaldkonnaga seostatud temaatiline täienduskoolitus ja temaatiline täienduskoolitus.

Ainevaldkonnaga seostatud temaatilised täienduskoolitused peavad vastama riiklike õppekavade nõudmistele ja käsitlema riiklike õppekavade rakendamist õppeaine spetsiifikat arvestades. Teise valdkonna raames on pedagoogidel võimalus täiendada end järgmistel teemadel: õpilase areng, väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus, ettevõtlikkuspädevus, hindamine ja õpikeskkonna kujundamine.

Taotlusi on oodatud esitama õpetajate ühendused ja aineliidud, mittetulundusühingud, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, sihtasutused ning äriühingud. Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla 10 000 kuni 20 000 eurot, nõutav omafinantseering on 5% projekti kogumaksumusest.

HTM-i õppekavatalituse nõuniku Maie Solli sõnul on tänu taotlusvoorule võimalik enam kui 2000 õpetajal omandada uusi teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud uute õppekavade rakendamiseks. “Loodame, et taotlusvõimalusest haaravad kinni paljud organisatsioonid. Kindlasti on teretulnud eri institutsioonide ühispakkumised, mis ühendavad parimad teadmised ja oskused, et pakkuda pedagoogidele tuge uute õppekavade rakendamisel,” märgib Maie Soll.

Täpsem teave taotlusvooru kohta ning dokumentatsioon on leitav SA Innove kodulehelt: www.innove.ee/struktuuritoetused/yldharidus.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ