Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kutse uuringu "Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis" tulemusi tutvustavale seminarile 15. märts 2012

eduko  

23. märtsil kella 10.30-15.30 toimub haridus- ja teadusministeeriumi suures saalis (Munga 18, Tartu) uuringu „Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis“ tulemusi tutvustav seminar.

 

Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud ja Tarkade Otsuste Fondi kaudu ESFi vahenditest rahastatud uuringu ”Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis“ eesmärgiks oli hinnata õpingute katkestamisest tulenevaid kulusid inimesele ja ühiskonnale tervikuna, kirjeldada õpingute katkestamise vähendamise võimalusi.

 

Õpingute katkestamise kulude all mõisteti antud uuringus saamata jäänud tulusid, mis avalduvad kahe erineva olukorra võrdlusest – üks nendest on reaalne olukord, kus inimese õpingud katkesid enne keskhariduse omandamist ning teine hüpoteetiline olukord, kus õpingud ei oleks katkenud. Lisaks keskhariduse tasemele käsitleti uuringus ka kõrghariduse taset.  Kui täiendava hariduse omandamisega kaasnevad selle mitteomandamisega võrreldes suuremad tulud (nt kõrgem palk, parem tervis või väiksem surve riigieelarvele läbi madalama sotisaaltoetuste tarbimise), siis loetakse nende tulude saamata jäämist õpingute ebaõnnestumise kuluks. Uuringu viis läbi Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, uuringu väliskonsultandiks oli rahvusvaheliselt tunnustatud haridusökonoomik George Psacharopoulos.

 

Seminari esialgne päevakava:

10.30-11.00 Registreerumine ja kohv

11.00-11.10 HTMi tervitus

11.10-12.30 Uuringu Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestistutvustus (Eesti Rakendusuuringute keskus CentAR)

12.30-12.50 Sotsiaalteadlase kommentaar uuringule (Dagmar Kutsar)

12.50-13.10 Majandusteadlase kommentaar uuringule  (Jüri Sepp)

13.10-15.00 Diskussioon: „Kas ainult kulud? Mida teha tulude kasvatamiseks?“

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja projekti juhtkomisjoni liikmete arvamused, ettepanekud projekti tulemuste kasutamiseks igapäevases töös, seminaril osalejate kommentaarid. Seminari kokkuvõte

15.00-15.30 "Radikaalsete mõtete tee“ – arutelu suupistelaua juures

 

Kohtade arv on piiratud! Seminarile registreerumine 19. märtsini 2012 aadressil eve.tonisson@hm.ee

 

Täiendav info: http://www.hm.ee/index.php?0512866

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ