Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Helsingi Ülikooli külastus andis kamaluga ideid 25. jaanuar 2010

eduko  

Õpetajakoolituse juhtimise ja kvaliteedi kogemusvahetusvisiidil käinud programmi Eduko esindajad tulid Eestisse tagasi mitme uue ideega.


Seekordsel reisil keskenduti õpetajakoolituse kvaliteedile ja juhtimisele, tutvudes aineõpetajate koolituse korraldusega Helsingi Ülikoolis. Helsingi suurimas harjutuskoolis saadi põhjalik ülevaade õpetajapraktika korraldusest.  Paralleelselt harjutuskoolidega on ülikoolil olemas ka praktikakoolide võrgustik. Erinevat tüüpi koolides praktikal käimise võimaldamist, aga ka erinevate õpetajate ning kaasõppijate tundide vaatlusest õppimist peetakse  õpetajate ettevalmistuse juures väga oluliseks. Ühe olulise teemana kerkis mitmetes vestlustes üles usalduse olulisus Soome ühiskonnas, sealhulgas koolis - usaldus kooli, üliõpilase, õpetaja vastu ja kõikide osapoolte vahel. Usaldus mängib suurt rolli ka praktikakoolidele, eelkõige harjutuskoolile praktika kvaliteedi eest vastutuse andmisel.

Lisaks eelnevale tutvustati ka LEARN projekti, mille raames uuritakse professor Sari Lindblöm -Ylänne juhtimisel õppijate õppimisstrateegiaid ja õpimotivatsiooni. Üliõpilaste individuaalse õppeplaani koostamine aitab neil oma õppetööd reflekteerida ning uurijatel vajalikku infot saada. Uuringu tulemusi kasutatakse mitmetes teaduskondades õppetöö kvaliteedi tõstmisel.

Kuuldu ja kogetu andis mitmeid mõtteid, mida tutvustatakse partneritele 17.-18. veebruaril Pärnu seminari raames.

 

Tekkinud ideede ja ettekannetega saate tutvuda, kui loete kogemusvahetusvisiidi kokkuvõtet.

Kogemusvahetusvisiidil käisid Tiina Anspal, Eve Eisenschmidt, Teibi Torm, Priit Reiska, Heidi Paju, Aili Saluveer ja Margus Pedaste.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ