Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valminud on „Haridusteaduse valdkonna doktoriõppe uuringu“ vahearuanne 09. september 2010

eduko  

Euroopa Sotsiaalfondi programmi Eduko toel on Tartu Ülikooli Pedagogicumis valminud „Haridusteaduse valdkonna doktoriõppe uuringu“ vahearuanne. Uuringut viivad läbi Aivar Ots, Äli Leijen ja Margus Pedaste Pedagogicumist.

 

Uuring keskendub doktoriõppe tulemuslikkuse ja doktorantide poolt õpingute käigus kogetava rahulolu seostele nii indiviidi kui keskkonna omadustega, sh käsitletakse doktorantide õpingutevälist toimetulekut ja osalemist õppetöös. Doktorantide rahulolu puhul on tähelepanu pööratud juhendamistegevuse erinevatele tahkudele.

 

Esialgsed tulemused viitavad, et arvestades haridusteaduse doktoriõppes osalejate eripära – palju on juba tööalast karjääri ja perekonda omavaid õppijaid – võib olla otstarbekas õppekorraldust paindlikumaks muuta. Seda nii avatud õppe võimaluste laiendamise kui ka õpingutes osalemisele ja uurimistööle suunatud toetuste kasutatavuse osas. Võrreldes teiste erialade doktorantidega täheldati suhteliselt pikemaks kujunevat õpingute käiku ja ka erinevusi rahulolus mõnede juhendamistegevuste osas.

 

Uuringu küsitluses osales 90 esimese kuni neljanda aasta doktoranti viiest instituudist ja kahest ülikoolist.

 

Raportiga on võimalik tutvuda siin

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ