Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

President Ilves annab neljapäeval üle hariduspreemiad 12. oktoober 2011

eduko  

President Toomas Hendrik Ilves annab sel neljapäeval, 13. oktoobril kell 15.00 Kadriorus üle 2011. aasta hariduspreemiad. Tänavused hariduspreemiad pälvisid Viivi Maanso (Tallinna ülikooli emeriitdotsent), Andres Talts (Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja-metoodik), Reet Noorlaid (Tartu Miina Härma gümnaasiumi inglise keele õpetaja-metoodik).

 

Viivi Maanso on kauaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning õppejõud, pedagoogikateadlane ja viljakas õppekirjanduse autor. Maanso on aastaid arendanud eesti keele ja kirjanduse ainekava, osalenud riikliku eksamikeskuse riigikirjandite hindamiskomisjonis, lisaks loengute pidamisele juhendanud pedagoogilisi praktikaid ja korraldanud täiendkoolitusi. Eriliselt suur on Viivi Maanso panus haridusterminoloogia arendamises. Ta on pikka aega kuulunud vabariiklikku õigekeelsuskomisjoni, eesti keele õppekirjanduse komisjoni ja pedagoogika terminoloogia komisjoni. Samuti on ta näiteks Eesti Emakeele Õpetajate Seltsi ja Emakeele Seltsi auliige.

 

Andres Talts on Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetajana töötanud 1991. aastast. Ta kasutab oma aine õpetamisel erinevaid kaasaegseid infotehnoloogia vahendeid, koostab vastavaid õppematerjale. Märkimisväärne on Andres Taltsi kooliväline tegevus matemaatika õpetamise kvaliteedi tõstmisel. Ta on riikliku eksamikeskuse matemaatika riigieksamite komisjonide liige, analüüsinud ja ette valmistanud lõpueksameid. Lisaks õpetab Talts Tallinna ülikoolis klassiõpetaja eriala tudengeid matemaatikas ja juhendab nende praktikaid.

 

Reet Noorlaid on töötanud praeguses Miina Härma gümnaasiumis inglise keele õpetajana 45 aastat. Ta on lisaks tavatundidele andnud inglise keele ärikeele ja ajakirjanduskeele tunde, tema eestvedamisel on õpilastel olnud võimalik õppida kirjalikku ja sünkroontõlget Tartu ülikooli õppejõudude juhendamisel. Ta on aastaid juhendanud ülikooli koolipraktikaid, olnud inglise keele riigieksami komisjonide töö liige. Noorlaid on Eesti inglise keele õpetajate seltsi (EATE) liige. Ta on aktiivne õppevara edendaja.

 

Presidendi hariduspreemiat rahastab Sampo Pank. Preemiad jagunevad sel korral järgmiselt: Viivi Maanso 4793 eurot, Andres Talts 3515 eurot ja Reet Noorlaid 2876 eurot (75 000, 55 000 ja 45 000 krooni).

 

Allikas: http://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/6559-president-ilves-annab-neljapaeeval-uele-hariduspreemiad/index.html

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ